خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59824
شماره مدرک : ‭م۱۶۳۴‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان آگاهی تغذیه ای در دختران دبیرستانی شهر اهواز و تاثیر آموزش بر آن [مقاله]/ حقیقی زاده محمدحسین
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۳۱ - ۲۳‬
چکیده : زمینه و هدف: بدون تردید تغذیه صحیح در پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری ها، بخصوص بیماری های مزمن و همچنین افزایش کارایی فکری و فیزیکی نیروی کار، نقش مهمی دارد و از مهمترین عوامل ضامن تغذیه مناسب در خانوار، میزان آگاهی افراد خانواده از اصول تغذیه صحیح می باشد؛ در این میان نقش مادران به عنوان جایگاه برنامه ریز در تغذیه خانوار، اهمیت دو چندان دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی تغذیه ای در دختران دبیرستانی شهر اهواز و تاثیر آموزش بر آن انجام شد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت مداخله نیمه تجربی بر روی‭150‬ دانش آموز دختر سال سوم تجربی دبیرستان های اهواز، به روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای انجام شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مشتمل بر‭30‬ سوال‭23)‬ سوال مربوط به آگاهی و‭7‬ سوال مربوط به مشخصات فردی) بود. در مرحله نخست این مطالعه از دانش آموزان آزمونی به وسیله پرسشنامه در مدرسه محل تحصیل گرفته شد؛ در مرحله بعد، آموزش به دو روش چهره به چهره و با استفاده از جزوه ارایه شد طول مدت آموزش‭30‬ روز بود (دو جلسه در دو هفته متوالی به صورت حضوری و دو هفته نیز از طریق جزوه‭(‬ و در انتها میزان آگاهی دانش آموزان مجددا مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون آماری تی زوجی و ضریب همبستگی و شاخص های میانگین و انحراف معیار در سطح معنی داری‭05/ P<0‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در این تحقیق، میانگین نمرات پس از آموزش از‭32/2 53/14‬ به‭03/3 1/18‬ افزایش یافت که بیانگر رشدی معادل‭62/15‬درصد می باشد؛ همچنین نتایج بررسی، نشانگر رشد صفر تا‭8/42‬درصد در پاسخگویی صحیح به پرسش های مختلف می باشد و تاثیر آموزش، معنی دار ارزیابی گردید‭P=0.003(.)‬ نتیجه گیری: این پژوهش یافته های پژوهش های مشابه صورت گرفته در داخل و خارج از کشور را در گروه های مختلف سنی و شغلی در زمینه تاثیر مثبت آموزش تایید می نماید اما مشخص نمودن این مساله که اطلاعات افراد گروه هدف در کدام زمینه ها مناسب بوده و نیاز به آموزش در کدام زمینه ها بیشتر احساس می شود، از مواردی است که در پژوهش های مشابه کمتر به آن توجه شده است اما در این پژوهش سعی شد که این مسایل نیز مد نظر قرار گیرد..
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : آموزش
توصیفگر : تغذیه
توصیفگر : دختران
توصیفگر : دبیرستان
توصیفگر : اهواز
شناسه افزوده : نظری حصاری سیما
: حسین دردانه
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۱‭۱۳۸۸‬: .‭۳۱ - ۲۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)