خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59845
شماره مدرک : ‭م۱۶۵۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان تاثیر اسید آسکوربیک وریدی در اصلاح آنمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان همودیالیز [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۸ - ۳‬
چکیده : مقدمه: بیماران همودیالیز با کمبود آهن کارکردی اغلب دچار مقاومت به تزریق اریتروپویتین انسانی نوترکیب‭(rh EPO)‬ می باشند. در این بیماران درمان با آهن تزریقی می تواند خطرناک بوده و منجر به هموسیدوز شود. تحقیقات اخیر نشان داده که تزریق وریدی اسید آسکوربیک ممکن است از مقاومت به اریتروپویتین بکاهد. هدف این مطالعه بررسی اثر اسیدآسکوربیک وریدی بر روی کمبود آهن کارکردی است واین که آیا باعث بهبود آنمی می شود یا خیر‭ ؟‬روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده که با طرح قبل و بعد انجام گرفته است‭40 .‬ بیمار با سطح فریتین سرم بالای‭300‬ میکروگرم در لیتر، اشباع ترانسفرین‭(TS)‬ کمتر از‭20‬ درصد و هموگلوبین کمتر از‭10‬ گرم در دسی لیتر از بیماران همودیالیز انتخاب شدند. جهت این بیماران علاوه بر آزمایشات فوق شمارش رتیکولوسیت و میزان‭KT/V )‬اندکس کفایت دیالیز) بر اساس میزان کلیرانس اوره در دیالیز‭K‬ زمان لازم برای دیالیز‭T‬ و حجم سطح انتشار اوره در دیالیز‭(V)‬ نیز اندازه گیری شد. سپس بیماران تحت درمان با اسید آسکوربیک وریدی سه بار درهفته به مدت سه ماه قرار گرفتند و در پایان مطالعه فریتین سرم، اشباع ترانسفرین، سطح هموگلوبین و اندکس رتیکولوسیت و میزان‭KT/V‬ اندازه گیری و با ارقام اولیه مقایسه شد. نتایج: یافته های مطالعه نشان داد که میزان فریتین سرم به طور واضحی کاهش یافت (میانگین فریتین اولیه‭480.45‬ در مقایسه با میانگین بعد از سه ماه که‭363.78‬ بود‭0.0001=P(.)‬ همچنین میزان هموگلوبین خون نیز در نمونه های مورد بررسی به طور واضح افزایش داشت (میانگین اولیه هموگلوبین‭8.92‬ در مقایسه با میانگین پس از پایان درمان که‭9.88‬ بود‭P=0.0001(.)‬ همچنین اشباع ترانسفرین نیز در پایان درمان به طور واضح افزایش داش‍-ت. (میانگی‍-ن اولی‍--ه اشب‍-اع ترانسف‍-ری‍-ن‭17.35‬ در مقایس‍-ه با میانگین پایان درمان که برابر با‭25.12‬ بود‭P=0.0001( .)‬ میزان‭KT/V )‬کفایت دیالیز‭(‬ قبل و بعد از درمان با اسید آسکوربیک تغییر واضحی نداشت. سپس میزان کاهش فریتین و افزایش هموگلوبین برحسب سن ومدت دیالیز بررسی شد که تاثیر اسید آسکوربیک در بیماران با سن بالاتر و مدت دیالیز طولانی تر به طور واضحی بیشتر بود‭P<0.05(.)‬ اما میزان افزایش اشباع ترانسفرین با سن و مدت دیالیز ارتباط معنی داری نداشت.نتیجه گیری: تزریق وریدی اسید آسکوربیک ممکن است موجب بهبود کمبود آهن کارکردی شود هر چند آنمی را به طور کامل اصلاح نمی کند..
توصیفگر : ایران
توصیفگر : پایداری هزینه واردات
توصیفگر : تنوع و تخصص
توصیفگر : گوشت
شناسه افزوده : شجاعی علی اصغر
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۱‭۱۳۸۵‬: .‭۸ - ۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)