خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59891
شماره مدرک : ‭م۱۷۰۲‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش نیتریک اکساید در گشادی عروق کرونر حاصل از عصاره پاغازه‭(Falcaria vulgaris)‬ در قلب مجزای موش صحرایی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۸۳ - ۷۵‬
چکیده : زمینه و هدف: گیاه غازیاقی یا پاغازه‭Falcaria vulgaris‬ به شکل سنتی بویژه در غرب کشور به شکل خوراکی و به عنوان دارو مصرف می شود. در مطالعه قبل اثر گشادکنندگی رگ عصاره پاغازه نشان داده شده است. مطالعه حاضر جهت بررسی بیشتر اثر گشادکنندگی رگ ناشی از عصاره آبی الکلی گیاه پاغازه و مطالعه نقش نیتریک اکساید بعنوان یکی از مهمترین مکانیسمهای اتساع عروقی و نیز بررسی آسیب احتمالی سلولی آن در قلب مجزا شده رت انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه از رت های نر بالغ از نژاد‭NMRI‬ استفاده شد. قلب هر یک از حیوانات مطابق روش لانگندورف تحت پرفیوژن با فشار ثابت قرار گرفت. عصاره گیاه به روش خیساندن در اتانول‭70‬درصد تهیه شد. آزمایشات در‭3‬ گروه انجام گردید. در یک گروه‭n=8) )‬به ترتیب مقادیر‭2/0‬،‭1‬ و‭5‬ میکروگرم در میلی لیتر عصاره به مدت‭5‬ دقیقه به قلبها انفوزیون گردید و پارامترهای قلبی اندازه گیری و ثبت گردید. در گروه دوم‭n=8) )‬به ترتیب مقادیر‭15‬ و‭5/22‬ میلی گرم با فواصل ده دقیقه ای به صورت تزریق یکجا‭(bolus)‬ تجویز شدند. در حضور‭LNAME‬ مقادیر یاد شده مجددا تجویز گردید. در گروه سوم‭n=7) )‬از ابتدا‭LNAME‬ انفوزیون شد و مقادیر فوق الذکر استفاده شد.یافته ها: نتایج حاکی از آن است انفوزیون مقادیر‭2/0‬،‭1‬ و‭5‬ میکروگرم در میلی لیتر عصاره به صورت معنی داری‭(P<0.001)‬ سبب افزایش جریان مایع کرونری در دقایق سوم تا پنجم پس از انفوزیون می شود. همچنین میزان جریان مایع از عروق کرونر پس از تجویز دوز‭15‬ میلی گرم از‭63/0 58/10‬ به‭51/0 76/13‬ میلی لیتر در دقیقه و پس از تجویز دوز‭5/22‬ میلی گرم از‭52/0 66/9‬ به‭64/0 18/12‬ میلی لیتر در دقیقه به صورت معنی داری افزایش یافته است‭(p<0.05).‬ در حضور‭LNAME‬ نیز این افزایش معنی دار‭(p<0.05)‬ دیده شد و حاکی از آن است که مکانیسم نیتریک اکساید در این رابطه نقشی ندارد. میزان‭LDH‬ آزاد شده پس از تزریق‭Bolus‬ دوزهای‭15‬ و‭5/22‬ اندازه گیری شد و اختلاف معنی داری با مقدار کنترل نداشتند.نتیجه گیری: در مجموع تاثیر گشاد کننده عروق کرونری عصاره آبی الکلی گیاه پاغازه بر قلب در مطالعه حاضر قابل تاکید می باشد. با توجه به زمان طولانی تر و محدوده وسیع تر مقادیر عصاره که به صورت انفوزین بر قلب جدا شده اثر داده شده است می توان بی ضرری آن را مد نظر قرار داد. همچنین نظر به اینکه استفاده از عصاره، سبب افزایش‭LDH‬ آزاد شده از قلبها نشد می توان گفت اثر سمی بر سلولهای قلب ندارد. با توجه به عدم تاثیر نیتریک اکساید در گشادی رگ ناشی از عصاره، بررسی نقش مکانیسم های دیگر در این خصوص توصیه می گردد..
توصیفگر : پاغازه
توصیفگر : قلب مجزا
توصیفگر : اثر گشادکننده
توصیفگر : سمیت سلولی
توصیفگر : نیتریک اکساید
شناسه افزوده : گودینی علی اشرف
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۱‭۱۳۸۸‬: .‭۸۳ - ۷۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)