خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59894
شماره مدرک : ‭م۱۷۰۵‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی نمایه توده بدن در زنان روستایی استان کرمان و ارتباط آن با فراسنج های خونی وضعیت آهن [مقاله]/ مینایی سارا
عنوان نشریه : کومش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۴۶ - ۴۱‬
چکیده : سابقه و هدف: ارتباط بین چاقی با بروز انواع بیماری های مزمن کاملا شناخته شده است. همچنین نتایج برخی از مطالعات حاکی از ارتباط بین اندازه های تن سنجی بدن با فراسنج های خونی وضعیت آهن است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت نمایه توده بدن‭(Body Mass Index-BMI)‬ زنان غیرباردار و غیرشیرده در سنین باروری‭45-20)‬ سال) ساکن روستاهای استان کرمان و شناسایی ارتباط آن با فراسنج های خونی وضعیت آهن انجام گرفت.مواد و روش ها: به این منظور تعداد‭370‬ نفر از زنان واجد شرایط به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. پس از انتخاب نمونه ها، از هر یک توسط پرسش نامه مصاحبه به عمل آمد و مشخصات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به سابقه بیماری و باروری گردآوری شد. اندازه های تن سنجی شامل قد و وزن اندازه گیری و‭BMI‬ محاسبه گردید. سپس‭10‬ میلی لیتر خون وریدی غیر ناشتا گرفته شد و فراسنج های خونی وضعیت آهن با اندازه گیری غلظت هموگلوبین و فریتین و درصد هماتوکریت ارزیابی گردید.یافته ها: بر اساس یافت های مطالعه، میانگین‭BMI‬ زنان مورد مطالعه معادل‭24.3 Kg/m2‬ بود که در محدوده طبیعی می باشد. همچنین،‭19.7‬ درصد و‭15.9‬ درصد از زنان مورد بررسی به ترتیب دچار اضافه وزن و چاقی بودند. میانگین‭BMI‬ با افزایش سن‭(p<0.0001)‬ و تعداد بارداری ها‭(p<0.002)‬ بطور معنی داری افزایش یافت. همچنین بین‭BMI‬ با سن‭(p<0.0001, r=0.32)‬ و تعداد بارداری ها‭(p<0.003, r=0.26)‬ همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت. میانگین غلظت هموگلوبین و فریتین پلاسما بین چارکهای مختلف وزن و‭BMI‬ تفاوت معنی دار داشت. همچنین اختلاف بین میانگین درصد هماتوکریت در چارک های مختلف‭BMI‬ معنی دار بود‭p<0.05(.)‬نتیجه گیری: اضافه وزن و چاقی از جمله مشکلات بهداشتی بین زنان روستایی استان کرمان می باشد که در کنار به اجرا درآوردن برنامه هایی جهت پیش گیری از موارد ابتلا به چاقی و اضافه وزن، پیش گیری از افزایش احتمالی ذخایر آهن در زنان چاق در سنین باروری نیز باید مورد توجه قرار گیرد..
توصیفگر : نمایه توده بدن
توصیفگر : زنان سنین باروری
توصیفگر : وضعیت آهن
شناسه افزوده : سیاسی فریدون
: جلالی محمود
مجموعه : کومش، جلد‭ ۹‬؛ شماره۱‭۱۳۸۶‬: .‭۴۶ - ۴۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)