خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59934
شماره مدرک : ‭م۱۷۴۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت ذخایر آهن در اهداکنندگان خون در شیراز با استفاده از فریتین سرم در سال‭۱۳۸۴ ‬ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۴۵ - ۴۰‬
چکیده : مقدمه: کم خونی فقر آهن مهمترین عامل محدود کننده دفعات اهدای خون در اهداکنندگان مستمر می باشد و اطلاعات کمی در مورد وضعیت ذخایر آهن اهداکنندگان وجود دارد. بنابراین بر آن شدیم به بررسی وضعیت آهن اهداکنندگان خون در شیراز در سال‭1384‬ بپردازیم.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی است که در آن‭200‬ اهداکننده بار اول،‭100‬ زن و‭100‬ مرد،‭200‬ اهداکننده با دفعات اهدای سالانه یکبار حداقل در سه سال متوالی‭100)‬ زن،‭100‬ مرد) و‭200‬ اهداکننده با دفعات اهدا‭3‬ تا‭4‬ بار در سال‭100)‬ زن،‭100‬ مرد‭(‬ انتخاب شدند. سپس پرسشنامه ای در مورد خصوصیات دموگرافیک، عادات غذایی و دفعات اهدای خون آن ها توسط پزشک تکمیل شد. سپس از اهداکننده یک نمونه خون اخذ شده و‭CBC‬، ایندکس و فریتین آن اندازه گیری شد. از آزمون آماری مجذور کای‭t-test‬ جهت آنالیز داده ها استفاده شد.نتایج: میزان فریتین در افراد با افزایش دفعات اهدای خون به طور معنی داری کاهش می یافت. میزان فریتین بیشتر به دفعات اهدای خون در سال بستگی داشت تا کل دفعات اهدای خون در زندگی. در این مطالعه در درصد‭34‬ اهداکنندگان زن بار اول و در درصد‭11.9‬ اهداکنندگان مرد بار اول کمبود ذخایر آهن مشاهده شد. در این مطالعه درصد‭34‬ اهداکنندگان زن بار اول، درصد‭47.9‬ زنان اهداکننده سالانه یکبار، درصد‭77‬ اهداکنندگان زن با سابقه اهدای سالی سه بار، کمبود آهن داشتند. در این مطالعه درصد‭11.9‬ مردان اهداکننده بار اول، درصد‭19.5‬ مردان با سابقه اهدای سالانه یکبار و درصد‭37.5‬ مردان اهداکننده سالانه‭3‬ تا‭4‬ بار کمبود آهن یا کم خونی فقر آهن داشتند.نتیجه گیری: به نظر می رسد اهدای خون بر وضعیت آهن بدن تاثیر به سزایی داشته باشد و در صورتی که این کمبود جبران نشود می تواند موجب ایجاد عوارض در اهداکنندگان خون شود که این عوارض در اهداکنندگان زن بیشتر بود. کاهش ذخایر آهن بدن بیشتر به دفعات اهدای خون سالانه بستگی دارد تا دفعات کل اهدای خون در زندگی که این امر نیازمند توجه بیشتر به این گروه از اهداکنندگان است..
توصیفگر : اهداکنندگان
توصیفگر : وضعیت آهن
توصیفگر : فریتین
توصیفگر : اهدای خون
شناسه افزوده : تراب جهرمی سیداردشیر
: ماهروکیاهاشمی عذرا
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳‭۱۳۸۶‬: .‭۴۵ - ۴۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)