خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59940
شماره مدرک : ‭م۱۷۵۲‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت فشار خون در زنان روستایی استان کرمان و ارتباط آن با نمایه های تن سنجی [مقاله]/ جلالی محمود,درستی مطلق احمدرضا,چمری مریم
عنوان نشریه : یافته
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۳۸ - ۳۱‬
چکیده : مقدمه: فشارخون بالا یکی از عوامل خطرساز در بروز بیماریهای قلبی- عروقی است. از طرفی، نمایه های تن سنجی مانند نمایه توده بدن‭BMI))‬، محیط دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن‭(WHR)‬ بطور مستقل باعث تغییرات فشارخون می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت فشار خون در زنان روستایی استان کرمان و تعیین ارتباط آن با نمایه های تن سنجی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی‭370‬ نفر از زنان سنین باروری‭45-20)‬ سال) ساکن روستاهای استان کرمان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات عمومی افراد مورد بررسی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مستقیم جمع آوری شد. اندازه های تن سنجی شامل قد، وزن، محیط دور کمر و دور باسن اندازه گیری و نمایه توده بدن‭(BMI)‬ و نسبت دورکمر به دور باسن‭(WHR)‬ برای هر یک از افراد مورد بررسی محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه‭(ANOVA)‬ ، آزمون‭t‬ مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.یافته ها‭15.9 :‬ درصد و‭22.8‬ درصد زنان مورد بررسی به ترتیب مبتلا به چاقی و چاقی شکمی‭(WHR>0.8)‬ بودند. همچنین،‭14.3‬ درصد از زنان، مبتلا به پرفشاری خون بودند. فشارخون زنان با افزایش وزن،‭BMI‬،‭WHR‬ ، محیط دور کمر و تعداد بارداریها بطور معنی داری افزایش یافته بود. علاوه بر این، بین‭BMI‬ با فشارخون سیستولی‭(SBP)‬ و فشارخون دیاستولی‭(DBP)‬ همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت (به ترتیب‭P<0.0001‬،‭r=0.32‬ و‭P<0.002‬،‭r=0.26(.‬ همچنین‭WHR‬ با‭SBP )P<0.003‬،‭(r=0.22‬ و‭DBP )P<0.002‬،‭(r=0.24‬ همبستگی مثبت معنی دار داشت. محیط دور کمر نیز با‭DBP‬ همبستگی مثبت معنی دار داشت‭P<0.05)‬،‭r=0.18(.‬بحث و نتیجه گیری: بین نمایه های تن سنجی با تغییرات فشار خون در زنان سنین باروری ارتباط مستقیم معنی دار وجود دارد. بطور کلی کنترل وزن و حفظ تناسب اندام در پیشگیری از ابتلای زنان به پرفشاری خون مفید خواهد بود..
توصیفگر : فشار خون
توصیفگر : چاقی
توصیفگر : نمایه های تن سنجی
توصیفگر : زنان
شناسه افزوده : سیاسی فریدون
: مینایی سارا
مجموعه : یافته، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۳۸ - ۳۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)