خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59942
شماره مدرک : ‭م۱۷۵۴‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت فشارخون و ارتباط آن با چاقی مرکزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال‭۱۳۸۶ ‬ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۷‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۶۴ - ۱۵۷‬
چکیده : زمینه و هدف: چاقی با عوامل خطر بیماری قلبی عروقی شامل فشارخون، دیابت و هیپرلیپیدمی مرتبط است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت فشار خون و ارتباط آن با چاقی و چاقی مرکزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طراحی شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی‭694‬ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. پرفشاری خون بر اساس تقسیم بندی هفتمین کمیته مشترک تعیین، ارزیابی، پیشگیری و درمان فشار خون، چاقی و چاقی مرکزی بر اساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی تعیین گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در‭190‬ نفر (درصد‭(27.4‬ از دانشجویان در مرحله پیش فشار خون و در‭194‬ نفر (درصد‭(28‬ در مرحله پر فشارخون قرار داشت‭80/120?(.)‬ چهل و نیم درصد افراد دارای اضافه وزن و‭60‬درصد افراد چاق فشارخون سیستولیک غیرطبیعی داشتند. این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود‭p<0.05(.)‬ هم چنین‭27‬ نفر‭5/36)‬درصد) و‭6‬ نفر‭60)‬درصد‭(‬ افراد با اضافه وزن و چاق نیز دارای فشار دیاستولیک غیرطبیعی بودند‭p=0.01( .)‬ در‭74‬ نفر‭7/10)‬درصد‭(‬ نمونه ها اضافه وزن و در‭10‬ نفر‭4/1)‬ درصد‭(‬ آن ها چاقی مشاهده شد‭4 .‬ نفر‭17/3 )‬درصد‭(‬ پسران و‭50‬ نفر‭8/8)‬درصد‭(‬ دختران دارای چاقی شکمی بودند. بین فشار خون سیستولیک‭(r=0.28, p=0.01)‬ و دیاستولیک با چاقی مرکزی‭(r=0.18, p=0.01)‬ ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: این بررسی نشان داد پرفشاری خون، چاقی و با شدت کمتر چاقی مرکزی از مشکلات بهداشتی دانشجویان می باشد. لذا ضرورت طراحی برنامه های آموزشی در زمینه تغییرات رفتاری همراه با مداخله در برنامه ریزی تغذیه دانشگاه احساس می شود..
توصیفگر : چاقی مرکزی
توصیفگر : چاقی
توصیفگر : فشارخون
توصیفگر : دانشجویان
شناسه افزوده : رضاییان محسن
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، جلد‭ ۷‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۱۶۴ - ۱۵۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)