خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59949
شماره مدرک : ‭م۱۷۶۱‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی ید ادرار و ید شیر در نوزادان هیپوتیروئید و مادرانشان و مقایسه آن با گروه کنترل [مقاله]/ امینی مسعود,حیدری کمال,سجادی سیدعلی,عجمی علی,موحدیان عطار حسین,داستان پور معصومه,هادیان رضوانه,موهبت لیلی
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۷۲ - ۲۶۵‬
چکیده : مقدمه: باوجود شناخته شدن ایران به عنوان منطقه عاری از کمبود ید، هیپوتیروئیدی نوزادی شیوع بالایی دارد. نظر به این که یکی از علل هیپوتیروئیدی می تواند ازدیاد ید باشد، درصدد بر آمدیم تا اثر ازدیاد یا کمبود ید را در بروز بالای هیپوتیروئیدی نوزادی بررسی کنیم.مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، میزان ید ادرار نوزادان هیپوتیروئید و ید ادرار و شیر مادرانشان با گروه شاهد مقایسه شد. سطح ید ادرار و شیر به روش هضم اسیدی بر اساس واکنش سندل کولتوف اندازه گیری شد. آنالیز آماری با کمک آزمون های آماری مجذور خی، ویلکاکسون و همبستگی پیرسون انجام شد. مقدار‭05/P<0‬ معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانه غلظت ید شیر مادران نوزادان هیپوتیروئید‭68 =)‬ تعداد) با سالم‭179 =)‬ تعداد‭(‬ تفاوت داشت‭g/L 210 )‬ در مقابل‭(170 g/L P<0.5‬ ولی میانه غلظت ید ادرار نوزادان و مادران دو گروه تفاوت معنی دار نداشت‭g/L 305 )‬ در مقابل‭g/L 300‬ و‭g/L 150‬ در مقابل‭g/L 130‬،‭P>0.05(.‬ مادران نوزادان هیپوتیروئید و سالم به ترتیب‭2/71‬درصد و‭7/46‬درصد غلظت ید شیر بیشتر یا مساوی‭g/L180 )‬ازدیاد ید‭(‬ داشتند‭002/0=P(.)‬ بحث: با توجه به بالاتر بودن غلظت ید شیر در مادران نوزادان هیپوتیروئید، ازدیاد ید می تواند یکی از عوامل خطرساز هیپوتیروئیدی نوزادی باشد، ولی یافته هایی مانند متفاوت نبودن غلظت ید ادرار در نوزادان هیپوتیروئید و سالم و همین طور بین مادرانشان موجب می شود تا انجام مطالعه های بیشتر، در مورد اتیولوژی هیپوتیروئیدی نوزادی محتاطانه صحبت کنیم..
توصیفگر : هیپوتیروئیدی نوزادی
توصیفگر : ید ادرار
توصیفگر : ید شیر
شناسه افزوده : هاشمی پور مهین
: هوسپیان سیلوا
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۳‭۱۳۸۸‬: .‭۲۷۲ - ۲۶۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)