خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59992
شماره مدرک : ‭م۱۸۱۰‬
عنوان و نام پديدآور : پراکسیداسیون لیپیدی در بیماری آرتریواسکلروز عروق شبکیه چشم [مقاله]/ آقاویردی زاده داوود,خنکدار عباس
عنوان نشریه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۴۸۹ - ۴۸۵‬
چکیده : پیش زمینه و هدف: افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدی از علل اصلی شروع و پیشرفت آرتریواسکلروز محسوب می گردد. در بررسی حاضر تغییرات غلظت پروفیل لیپیدی به همراه مالون در آلدئید سرمی در بیماران با‭4‬ درجه اصلی آرتریواسکلروز عروق شبکیه مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش ها: جمعیت مورد مطالعه شامل‭99‬ بیمار با آرتریواسکلروز عروق شبکیه اثبات شده با معاینه ته چشم و گروه کنترل شامل‭65‬ فرد سالم می باشد. درجه بندی آرتریواسکلروز چشمی بر طبق تقسیم بندی‭Scheie‬ به ترتیب از درجه‭I‬ تا‭IV‬ انجام گرفته و سطح پروفیل لیپیدی و میزان مالون دی آلدئید‭(MDA)‬ سمی بروش استاندارد مورد سنجش قرار گرفت.نتایج: نتایج حاکی از افزایش معنی دار سطح کلسترول، تری گلیسرید،‭LDL-C‬،‭MDA‬ و کاهش‭HDL-C‬ گروه بیماران نسبت به گروه کنترل‭p<0.0001)‬ در تمامی موارد) می باشد. از نظر سطح‭MDA‬ سرمی تفاوت چشمگیری در درجات مختلف گروه بیماران مشاهده شد‭p<0.0001(.)‬ همچنین بین درجه آرتریواسکلروز با سطح پروفیل لیپیدی همبستگی معنی داری مشاهده گردید.بحث: نتایج مطالعه حاضر بر نقش افزایش سطح پروفیل لیپیدی و پراکسیداسیون آن در امکان ایجاد و تشدید آرتریواسکلروز عروق شبکیه تاکید داشته اما در تفاوت بین درجات مختلف آرتریواسکلروز به ویژه درجه‭I‬ با سایر درجات، دخالت سطح‭MDA‬ سرمی را بیشتر دخیل می داند..
توصیفگر : خوردگی
توصیفگر : رسوب گذاری
توصیفگر : سیستم آب رسانی
توصیفگر : کیفیت آب
توصیفگر : مراکز نظامی
شناسه افزوده : رشتچی زاده نادره
: جوادزاده علیرضا
مجموعه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره۲‭۱۳۸۶‬: .‭۴۸۹ - ۴۸۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)