خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60000
شماره مدرک : ‭م۱۸۱۸‬
عنوان و نام پديدآور : پیش بینی ابتلا به دیابت با استفاده از رگرسیون منطقی [مقاله]/ خادم معبودی علی اکبر
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۲۴ - ۱۶‬
چکیده : مقدمه: دیابت نوع‭2‬ یکی از بیماری های چندعاملی است که با توجه به اهمیت و بار فردی و اجتماعی، لزوم شناسایی افراد پرخطر برای ابتلا به آن مشهود است. تاکنون مطالعه های متعددی برای پیش بینی بروز دیابت با استفاده از مدل های آماری موجود انجام شده است ولی با وجود اهمیت بالینی اثر متقابل عوامل خطرساز بر بروز دیابت، امکان لحاظ کردن همه اثرهای متقابل ممکن در مدل های آماری فعلی وجود ندارد. در این مطالعه، به منظور یافتن ترکیبات منطقی مناسب از عوامل خطرساز مرتبط با دیابت نوع‭2‬ از روش رگرسیون لجستیک منطقی استفاده شد.مواد و روش ها: جمعیت مورد بررسی، از افراد بخش کوهورت مطالعه قند و لیپید تهران‭(TLGS)‬ انتخاب شدند‭3523 .‬ نفر‭57.8)‬درصد زن و‭42.2‬درصد مرد) وارد مطالعه شدند. تحلیل های مربوط با استفاده از روش رگرسیون لجستیک منطقی‭(Logic Logistic Regression)‬ انجام شد. پارامترهای مدل با به کارگیری الگوریتم‭Annealing‬ برآورد شد. به منظور اجتناب از بیش برآورد شدن، تعداد بهینه ترکیبات منطقی و متغیرهای مدل به روش اعتبار متقاطع تعیین شد. برای ارزیابی و مقایسه مدل منطقی به دست آمده با رگرسیون لجستیک حاصل از اثر اصلی، آماره انحراف، میزان حساسیت و ویژگی دو مدل محاسبه شد. هم چنین، مقایسه میزان پیش بینی بروز دیابت توسط مدل ها با استفاده از سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد‭(ROC)‬ انجام شد. نرم افزار‭R‬ نسخه‭2.8.1‬ برای انجام تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: با استفاده از الگوریتم‭Anealing‬ مدل رگرسیون لجستیک منطقی با‭4‬ ترکیب بولی شامل‭5‬ متغیر برازش داده شد. آماره انحراف این مدل‭1203.3‬ به دست آمد که نسبت به مدل های دیگر و نیز مدل لجستیک پیشرو (آماره انحراف‭(1206.88 =‬ برازش بهتری داشت. عبارات بولی یافت شده در مدل با‭4‬ ترکیب شامل اختلال تحمل قند ناشتا (نسبت بخت‭5.53 :‬ و فاصله اطمینان‭95‬درصد‭7.59 :‬ و‭4.03‬، اختلال تحمل قند دو ساعته (نسبت بخت‭5.45 :‬ و فاصله اطمینان‭95‬درصد‭7.49 :‬ و‭(3.96‬، داشتن سابقه فامیلی دیابت با (نسبت بخت‭1.89 :‬ و فاصله اطمینان‭95‬درصد‭2.63 :‬ و‭(1.38‬، تری گلیسرید بالا یا دور کمر بالا (نسبت بخت‭2.4 :‬ و فاصله اطمینان‭95‬درصد‭3.32 :‬ و‭(1.73‬ بود (برای همه متغیرها‭P<0.001(.‬ سطح زیر منحنی راک مربوط به مدل‭0.843‬ با فاصله اطمینان‭95‬درصد مجانبی‭0.874)‬ و‭(0.813‬ به دست آمد که با سطح زیر منحنی راک مدل لجستیک پیشرو‭(0.839)‬ تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد رگرسیون منطقی به عنوان یک روش جدید، قابلیت خوبی برای غربالگری بیماری های چند عاملی از جمله دیابت دارد زیرا در این رگرسیون، امکان شناسایی و لحاظ کردن اثر متقابل بین عوامل خطرساز وجود دارد..
توصیفگر : رگرسیون منطقی
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : اثرهای متقابل
توصیفگر : پیش بینی بروز
توصیفگر : منطق بولی
توصیفگر : الگوریتم‭Annealing‬
شناسه افزوده : سربخش پروین
: حدایق فرزاد
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱‭۱۳۸۹‬: .‭۲۴ - ۱۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)