خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60018
شماره مدرک : ‭م۱۸۳۷‬
عنوان و نام پديدآور : تأثیر گلوکز خوراکی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران سالم‭ ۴ ،۲ ‬و‭ ۶ ‬ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج‭۱۳۸۴‬ [مقاله]/ عبدالرحمن راسخ
عنوان نشریه : فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۸ - ۱۱‬
چکیده : مقدمه و هدف: درد یک حس نامطلوب و یک تجربه حسی و روانی ناخوشایند ناشی از صدمات حقیقی یا بالقوه بافتی است و می تواند به صورت دائم یا متناوب و با حالت هایی چون مبهم، تیز و یا حالت ضربانی احساس شود. عدم توجه به درمان درد خصوصا در رده شیرخواران عوارض جدی به دنبال خواهد داشت. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر گلوکز خوراکی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران سالم‭2‬،‭4‬و‭6‬ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق یک کارآزمایی بالینی دوسوکور می باشد. نمونه ها شامل‭121‬ شیرخوار سالم‭2‬،‭4‬ و‭6‬ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودند که در سه گروه سنی به نسبت مساوی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند‭2 .‬ دقیقه قبل از تزریق واکسن ثلاث مداخله در گروه مورد انجام شد. عکس العمل شیرخواران قبل، حین و بعد از تزریق، فیلم برداری شد. شدت درد توسط‭2‬ کارشناس با استفاده از معیار تغییرات رفتاری درد‭(MBPS)‬ بررسی گردید. همچنین طول مدت گریه برحسب ثانیه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری‭SPSS‬ و آزمون های آماری ال اس دی و همبستگی پیرسون و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد میانگین شدت درد در گروه مورد‭16/0 38/6‬ و در گروه شاهد‭22/0 87/5‬ بود. آزمون آماری ال اس دی اختلاف معنی داری بین دو گروه مورد و شاهد را نشان نداد. میانگین طول مدت گریه در‭180‬ ثانیه اول در گروه مورد‭4/4 36/50‬ ثانیه و در گروه شاهد‭8/6 69/65‬ ثانیه بود که علی رغم این اختلاف، آزمون آماری ال،اس،دی اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان نداد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد گلوکز خوراکی تأثیری بر کاهش شدت درد ناشی از واکسیناسیون ندارد. به نظر می رسد طول مدت گریه رابطه معکوسی با شدت درد دارد که در این زمینه نیاز به مطالعات گسترده تری احساس می شود. واژه های کلیدی: شیرخواران، درد، واکسیناسیون، گلوکز خوراکی.
توصیفگر : مواد سوزاننده
توصیفگر : سوختگی مری
توصیفگر : یافته های آندوسکوپی
توصیفگر : بلع اتفاقی
توصیفگر : آسیبهای مخاط
شناسه افزوده : شهناز رستمی
: هوشنگ عیجانی رنانی
مجموعه : فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج، جلد‭ ۱‬؛ شماره۳‭۱۳۸۵‬: .‭۱۸ - ۱۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)