خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60026
شماره مدرک : ‭م۱۸۴۶‬
عنوان و نام پديدآور : تأثیرصصصص‍ مکمل‌یاری حاد ال-کارنیتین بر آستانه بی‌صهوازی و تجمع لاکتات [مقاله]/ خسرو ابراهیم‌ص‍
عنوان نشریه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۴‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۵۲ - ۴۵‬
چکیده : سابقه و هدف: تغذیه مناسب، پیش شرط ضروری برای بهبود مؤثر عملکرد ورزشی، آماده سازی، رفع خستگی پس از فعالیت و جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران است. مکملهای تغذیهای شامل کربوهیدراتها، پروتئینها، ویتامینها و مواد معدنی در حد مجاز توصیه شده به طور گستردهای در زمینههای ورزشی گوناگون منبع کمکی هستند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر مکمل‌صدهی حاد ال-کارنیتین بر آستانه بی‌صهوازی و تجمع لاکتات طی فعالیت بیشینه بود. مواد و روش‌ها: تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور و متقاطع انجام شد‭12 .‬ نفر از دانشجویان مذکر رشته تربیت بدنی به طور تصادفی با میانگین سنی‭64/0 75/21‬ سال و میانگین شاخص توده بدنی‭94/0 70/ 23‬ کیلوگرم بر متر مربع در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند‭90 .‬ دقیقه قبل از اجرای پروتکل تعدیل یافته کانکانی به گروه مکمل‭2‬ گرم ال-کارنیتین به شکل قرص در‭ml200‬ آب همراه با‭6‬ قطره آبلیمو و به گروه دارونما فقط‭ml200‬ محلول آبلیمو تجویز شد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به گازهای تنفسی آزمودنی‌صها حین اجرای آزمون کانکانی تعدیل شده از دستگاه گاز آنالیزور استفاده شد. برای بررسی تغییرات و تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه‌گیری تکراری‭(repeated measurement)‬ استفاده شد. سطح معنیداری کمتر از‭5 0/0‬ منظور شد.یافته‌ها: افزایش معنی‌صداری در زمان رسیدن به آستانه بی هوازی گروه مکمل ال-کارنیتین‭65/0 14/19)‬ دقیقه) نسبت به گروه دارونما‭28/0 16)‬ دقیقه‭(‬ وجود داشت. همچنین، در میزان اختلاف تجمع لاکتات در گروه مکمل‭(19/0 87/3)‬ و گروه دارونما‭(58/0 08/6)‬ کاهش معنی‌صداری‭(001/0=p)‬ مشاهده شد. حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه دریافت کننده مکمل ال-کارنیتین‭(48/1 54/50)‬ نسبت به گروه دارونما‭(51/1 16/45)‬ افزایش معنی‌صداری‭(000/0=p)‬ نشان داد. در نسبت تبادل تنفسی به دست آمده از دو گروه تفاوت معنیداری‭(971/0=p)‬ مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته‌صهای این مطالعه نشان می‌صدهد که مکمل ال-کارنیتین قادر به کاهش تجمع لاکتات و به تاخیر انداختن آستانه بی‌صهوازی متعاقب یک فعالیت بیشینه است و با افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی منجر به بهبود عملکرد ورزشی خواهد شد.واژگان کلیدی: عملکرد ورزشی، ال-کارنیتین، آستانه بی‌هوازی، لاکتات.
توصیفگر : مواد سوزاننده
توصیفگر : سوختگی مری
توصیفگر : یافته های آندوسکوپی
توصیفگر : بلع اتفاقی
توصیفگر : آسیبهای مخاط
شناسه افزوده : مجتبی کاویانی۲
: مسعود کیمیاگر۳
مجموعه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد‭ ۴‬؛ شماره۲‭۱۳۸۸‬: .‭۵۲ - ۴۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)