خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60032
شماره مدرک : ‭م۱۸۵۳‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر‭ ۸ ‬هفته تمرینات هوازی کم فشار بر غلظت هموسیستئین تام پلاسما در زنان سالمند غیر ورزشکار [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۹‬؛ شماره‭۷۲‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۵۹ - ۵۳‬
چکیده : سابقه و هدف: هموسیستئین، یکی از عوامل خطرزای جدید قلبی - عروقی بوده که بالا رفتن غلظت آن باعث افزایش بیماریهای قلبی - عروقی می شود. به دلیل اهمیت فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماریهای قلبی - عروقی (به ویژه در سالمندان)، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر‭8‬ هفته تمرینات هوازی کم فشار بر غلظت هموسیستئین تام پلاسما در زنان سالمند ایرانی غیر ورزشکار انجام شد.مواد و روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی‭25‬ زن سالمند‭85-60)‬ ساله‭(‬ فاقد بیماری خاص و عضو مرکز سالمندان طراوت شهرستان شهرکرد به صورت غیرتصادفی به دو گروه تجربی‭14)‬ نفر‭(‬ و کنترل‭11)‬نفر‭(‬ تقسیم شدند، بطوریکه افرادگروه تجربی قادر به انجام فعالیت بدنی این تحقیق بودند. ابتدا اندازه گیری ابعاد بدنی شامل قد، وزن، شاخص توده بدنی و نسبت دورکمر به باسن انجام شد. سپس درحالت استراحت و پس از‭8‬ ساعت ناشتایی شبانه نمونه خون اولیه به میزان‭5‬ سی سی از ورید قدامی بازوی آزمودنی ها گرفته شد. پس از آن آزمودنی ها در برنامه تمرینی هوازی کم فشار شرکت نمودند که شامل حرکات هوازی همراه با موسیقی با شدت‭40‬ درصد ضربان قلب بیشینه، به مدت‭15‬ دقیقه در هفته اول و‭65‬ در صد ضربان قلب بیشینه و زمان‭40‬ دقیقه در هفته آخر بود. آنگاه مجددا اندازه گیری شاخص توده بدنی و نسبت دورکمر به باسن و خون گیری انجام شد و میزان هموسیستئین تام پلاسما اندازه گیری شد. برای مقایسه اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه از‭t‬ همبسته و در بین گروه ها از‭t‬ مستقل استفاده شد و آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط هموسیستئین با شاخص توده بدنی و با نسبت دورکمر به باسن استفاده گردید.یافته ها: اختلاف معنی داری در میزان هموسیستئین تام پلاسما، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن پس آزمون و پیش آزمون گروه تجربی وجود داشت در حالیکه درگروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در بررسی رابطه بین این عوامل در گروه تجربی بین هموسیستئین و شاخص توده بدنی علی رغم معنی دار نبودن، رابطه مستقیم و ناقصی مشاهده شد‭r=0.27)‬ و‭p=0.372(.‬ بین هموسیستئین و نسبت دورکمر به باسن نیز ارتباط معنی دار نبوده و رابطه مستقیم و ناقصی وجود داشت‭r=0.55)‬ و‭p=0.05(.‬ در گروه کنترل رابطه معنی داری بین متغیرها مشاهده نشد.استنتاج: در نهایت نتایج این تحقیق نشان می دهد‭8‬ هفته تمرینات هوازی موزون کم فشار می تواند بر کاهش غلظت هموسیستئین تام پلاسما، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن سالمندان زن بالای‭60‬ سال سودمند باشد..
توصیفگر : هموسیستئین تام پلاسما
توصیفگر : تمرینات هوازی کم فشار
توصیفگر : زنان سالمند
شناسه افزوده : شریفی غلام رضا
: فرامرزی محمد
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، جلد‭ ۱۹‬؛ شماره‭۷۲‬‭۱۳۸۸‬: .‭۵۹ - ۵۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)