خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60042
شماره مدرک : ‭م۱۸۶۳‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر آموزش بر میزان آگاهی از نقش مکمل اسید فولیک و مصرف آن در زنان باردار [مقاله]
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۳۷ - ۳۲‬
چکیده : زمینه: یکی از ویتامین های ضروری برای زنان در سنین باروری به خصوص دوران قبل از بارداری و طی این دوران، اسید فولیک است.هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیر آموزش بر میزان آگاهی از نقش مکمل اسید فولیک و مصرف آن در زنان باردار انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای طی سال های‭86-1385‬ بر روی‭126‬ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی قزوین انجام شد. این مراکز و پایگاه ها به روش نمونه گیری خوشه ای و افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه و ابزار آن پرسش نامه بود. جهت بررسی اعتبار علمی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا و برای بررسی اعتماد علمی آن از آزمون مجدد استفاده شد. این پژوهش در دو مرحله انجام و بعد از تکمیل پرسش نامه هریک از افراد در یک جلسه آموزشی چهره به چهره به مدت‭15‬ دقیقه شرکت کردند و دو هفته بعد همان پرسش نامه را تکمیل نمودند. داده ها با آزمون های آماری تی، مجذور کای و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: قبل از آموزش‭4‬درصد،‭57.1‬درصد و‭38.9‬درصد زنان باردار به ترتیب آگاهی خوب، متوسط و ضعیف داشتند که بعد از آموزش به‭57.1‬درصد،‭40.5‬درصد و‭2.4‬درصد تغییر یافت و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود‭(0.000>p)‬ قبل از آموزش‭84.1‬درصد زنان باردار مکمل اسید فولی‍ـک را مص‍ـرف می کردند که بعد از آم‍ـوزش به‭96‬درصد افزایش یافت و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود‭0.003 =p(.)‬نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش، برای افزای‍ـش میزان آگاهی از اسید فولی‍ـک و فواید آن توسط زنان در سنین باروری به خ‍ـصوص زنان باردار، آموزش توسط ماماها، پزشکان و کارکنان بهداشت خانواده ضروری است..
توصیفگر : آموزش
توصیفگر : اسیدفولیک
توصیفگر : زنان باردار
شناسه افزوده : قدسی فاطمه
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۳۷ - ۳۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)