خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60048
شماره مدرک : ‭م۱۸۶۹‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر آموزش تغذیه و بهداشت با مدل ادراکی به مادران بر رشد دانش آموزان راهنمایی دخترانه شیراز ‭(۱۳۸۴)‬ [مقاله]/ اصغریان دستنایی عاطفه
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۵۱ - ۴۵‬
چکیده : زمینه و هدف: بر اساس مدل ادراکی یونیسف رفتار افرادی که به نحوی در مراقبت از کودکان نقش دارند، در پیامد رفتار مراقبت یعنی رشد کودک، تاثیر فراوان دارد. شاخص آنتروپومتریک وزن و قد برای سن‭(WAZ‬ و‭HAZ)‬ برای تشخیص سو تغذیه و پایش رشد به طور گسترده به کار می رود. مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش تغذیه و بهداشت با مدل ادراکی به مادران بر رشد دانش آموزان راهنمایی دخترانه شیراز انجام شد.روش تحقیق: در یک مطالعه نیمه تجربی همه دانش آموزان دختر در سه مدرسه راهنمایی از ناحیه چهار شیراز که به صورت تصادفی انتخاب شدند، مورد ارزیابی قد و وزن و سن قرار گرفتند و شاخصهای وزن برای سن و قد برای سن با نرم افزار‭EPI‬ محاسبه و دخترانی که شاخصهای مذکور در آنها کمتر از‭1-‬ بود، مورد بررسی قرار گرفتند. مادران این دختران هفته ای یک بار به مدرسه دعوت شدند و به آنان در زمینه های تغذیه، سلامتی، برنامه ریزی درسی و تحرک و ورزش آموزش داده شد. پنج ماه بعد، قد و وزن دختران اندازه گیری و شاخصهای وزن برای سن و قد برای سن مجددا محاسبه گردید. دانش آموزان دختر ناحیه سه شیراز‭(‬که از نظر اقتصادی شبیه ناحیه چهار بودند(، به عنوان شاهد انتخاب شدند. مادران در گروه شاهد آموزش ندیدند و تمامی شاخصهای فوق در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از روش تحلیل روند خطی در نسبتها و آزمونهای آماری‭t‬ زوج شده در سطح معنی داری‭P?0.05‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: مقایسه مقادیر فوق رشد معنی داری را در شاخص وزن به سن نشان داد‭P<0.038(.)‬ تغییر معنی داری در شاخص قد به سن مشاهده نشد‭P= 0.34(.)‬ تغییرات شاخصهای فوق در گروه شاهد در این مدت معنی دار نبودند. انتقال دختران مورد مطالعه از ناحیه سو تغذیه شدید و متوسط به ناحیه سو تغذیه خفیف هم در این مدت زمان حایز اهمیت و معنی دار بود‭P<0.05(.)‬نتیجه گیری: در این مطالعه با استفاده از آموزش به والدین‭25‬درصد دختران به رشد لازم رسیدند و رشد همه افراد دچار سو تغذیه شدید بهبود یافت‌؛ به نظر می رسد آموزش تغذیه به مادران روش موثر در جهت کاهش سو تغذیه دانش آموزان دختر باشد و لزوم برگزاری کلاسهای آموزشی برای مادران در زمینه تغذیه ضروری به نظر می رسد..
توصیفگر : آموزش
توصیفگر : مدل ادراکی
توصیفگر : تغذیه
توصیفگر : رشد
شناسه افزوده : طباطبایی سیدحمیدرضا
: رمضانی عباس علی
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۱‭۱۳۸۷‬: .‭۵۱ - ۴۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)