خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60056
شماره مدرک : ‭م۱۸۷۷‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر آنتی دیابتیک و آنتی لیپیدمیک زنجبیل در رت های دیابتی شده با آلوکسان منوهیدرات و مقایسه آن با داروی گلی بن کلامید [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دیابت و لیپید ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۱۵ - ۷‬
چکیده : مقدمه: دیابت شامل گروه ناهمگونی از بیماری های متابولیک است که مشخصه آنها افزایش قند خون و اختلال در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می باشد. در این تحقیق تاثیر هیپوگلیسمیک عصاره هیدروالکلی زنجبیل با داروی گلیبن کلامید مورد مقایسه قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه رت ها به‭4‬ گروه‭10‬ تایی بصورت زیر تقسیم شدند: گروه شاهد، گروه کنترل دیابتی، گروه زنجبیل و گروه گلی بن کلامید. پس از‭48‬ ساعت، حیوانات بیهوش شده و از همه گروه ها خونگیری به عمل آمد و سطح سرمی گلوکز، لیپوپروتئین ها‭(HDL, LDL, VLDL)‬، تری گلیسرید و کلسترول تام توسط کیت های آنزیمی بررسی شدند.یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که زنجبیل توانسته میزان سرمی گلوکز، تری گلیسرید،‭VLDL‬ و‭LDL‬ را در رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی بطور معنی داری‭(P=0.001)‬ کاهش دهد. کاهش گلوکز و‭LDL‬ توسط زنجبیل به اندازه داروی گلی بن کلامید و کاهش تری گلیسرید و‭VLDL‬توسط زنجبیل بیشتر از کاهش این مقادیر توسط داروی گلی بن کلامید بود. در ضمن زنجبیل توانست به اندازه گلی بن کلامید‭HLD‬ خون را در رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل‭(P=0.001)‬ افزایش دهد.نتیجه گیری: با در نظرگرفتن یافته ها، مشخص می شود که زنجبیل دارای پتانسیل بالقوه ای برای کاهش قند و چربی خون می باشد که البته نیازمند مطالعات بیشتری است..
توصیفگر : زنجبیل
توصیفگر : قند خون
توصیفگر : لیپید
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : گلی بن کلامید مقدمه: دیابت شامل گروه ناهمگونی از بیماری های متابولیک است که مشخصه آنها افزایش قند خون و اختلال در متابولیسم کربوهیدرات
توصیفگر : چربی و پروتئین می باشد. در این تحقیق تاثیر هیپوگلیسمیک عصاره هیدروالکلی زنجبیل با داروی گلیبن کلامید مورد مقایسه قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه رت ها به‭ ۴ ‬گروه‭ ۱۰ ‬تایی بصورت زیر تقسیم شدند: گروه شاهد
توصیفگر : گروه کنترل دیابتی
توصیفگر : گروه زنجبیل و گروه گلی بن کلامید. پس از‭ ۴۸ ‬ساعت
توصیفگر : حیوانات بیهوش شده و از همه گروه ها خونگیری به عمل آمد و سطح سرمی گلوکز
توصیفگر : لیپوپروتئین ها (
توصیفگر : )‭HDL, LDL, VLDL‬تری گلیسرید و کلسترول تام توسط کیت های آنزیمی بررسی شدند.یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که زنجبیل توانسته میزان سرمی گلوکز
توصیفگر : تری گلیسرید
توصیفگر : ‭VLDL‬ و‭LDL‬ را در رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی بطور معنی داریP=)‭۰.۰۰۱‬) کاهش دهد. کاهش گلوکز و‭LDL‬ توسط زنجبیل به اندازه داروی گلی بن کلامید و کاهش تری گلیسرید و‭VLDL‬توسط زنجبیل بیشتر از کاهش این مقادیر توسط داروی گلی بن کلامید بود. در ضمن زنجبیل توانست به اندازه گلی بن کلامید‭HLD‬ خون را در رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل‭P=)‬‭۰.۰۰۱‬‭(‬ افزایش دهد.نتیجه گیری: با در نظرگرفتن یافته ها
توصیفگر : مشخص می شود که زنجبیل دارای پتانسیل بالقوه ای برای کاهش قند و چربی خون می باشد که البته نیازمند مطالعات بیشتری است. کلید واژه: زنجبیل
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)