خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60062
شماره مدرک : ‭م۱۸۸۳‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر اسانس اسطوخدوس (لاوندر) بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی [مقاله]/ حقانی حمید
عنوان نشریه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۱۳۳ - ۱۲۷‬
چکیده : زمینه و هدف: درد متعاقب اپی زیاتومی کیفیت زندگی و سلامت روانی مادر و نحوه ارتباط با نوزاد و مراقبت از وی را تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه استفاده از مکمل درمانی از جمله اسطوخدوس کاربرد ویژه ای در مامایی و پزشکی یافته است اما تحقیقات محدود و نظرات ضد و نقیضی درباره این اسانس وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اسانس اسطوخدوس بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام گردید.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور، بر روی‭60‬ زن نخست زای واجد شرایط ورود به پژوهش که جهت زایمان طبیعی به بیمارستان کمالی کرج مراجعه کرده بودند، انجام گردید. نمونه ها به طور مستمر به روش تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه مورد (مصرف کننده اسانس اسطوخدوس به روش حمام نشیمنگاهی) و کنترل (مصرف کننده روتین بیمارستان‭(‬ قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران گروه آزمون از اسانس روغنی اسطوخدوس به روش حمام نشیمنگاهی‭2‬ بار در روز (هر بار‭6‬ قطره در‭5‬ لیتر آب‭(‬ و گروه کنترل از روتین بیمارستان (محلول بتادین‭(‬ به مدت‭5‬ روز استفاده کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافیک، فرم ثبت مسکن مصرفی و مقیاس بصری درد‭(VAS)‬ بود‭4 .‬ ساعت،‭12‬ ساعت و‭5‬ روز بعد از اپی زیاتومی، دو گروه از نظر شدت درد محل اپی زیاتومی توسط مقیاس دیداری درد بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و مجذور کای توسط نرم افزار آماری‭SPSS‬ ویرایش‭14‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سایر متغیرهای مداخله گر، اختلاف آماری معنادار نداشتند. میانگین نمره درد‭4‬ ساعت پس از اپی زیاتومی در گروه اسانس اسطوخدوس‭7/1 7/2‬ و در گروه کنترل‭59/1 23/4‬ بود که‭5‬ روز پس از زایمان در گروه مطالعه‭94/1 43/2‬ و در گروه کنترل‭79/1 60/4‬ گزارش شد و اختلاف معنادار بود‭(p<0.001)‬، در حالی که نمره درد‭12‬ ساعت پس از اپی زیاتومی در دو گروه اختلاف معناداری نشان نداد‭p=0.066(.)‬نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، استفاده از اسانس اسطوخدوس شدت درد زخم اپی زیاتومی و میزان نیاز به مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد..
توصیفگر : اپی زیاتومی
توصیفگر : درد پرینه
توصیفگر : نخست زا
توصیفگر : اسانس اسطوخدوس
توصیفگر : تسکین درد
شناسه افزوده : شیخان فاطمه
: مرقاتی خویی عفت السادات
مجموعه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۳‭۱۳۸۸‬: .‭۱۳۳ - ۱۲۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)