خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60082
شماره مدرک : ‭م۱۹۰۳‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر انتروکوک های جدا شده از پنیر محلی بر روی چربی ها و سایتوکاین های سرم در موش [مقاله]/ کلخورانی نسرین
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۳۲۹ - ۳۱۹‬
چکیده : زمینه و هدف: مطالعات نشان داده است که باکتری های پروبیوتیک نقش مفیدی در سلامت جانوران ایفا می کنند. باکتریهای پروبیوتیک می توانند باعث جلوگیری از رشد پاتوژن ها در دستگاه گوارش، بهبود مصرف چربی ها و تقویت سیستم ایمنی شوند. در تحقیق حاضر گونه های انتروکوکوس از نمونه پنیر محلی ایران جداسازی گردیده و فعالیت پروبیوتیکی آنها مانند اثر بر سطح چربی ها، گلوکز و سایتوکاین های‭(IL-6, IL-10, IL-2)‬ بررسی گردید.روش کار: نمونه پنیر محلی از استان اردبیل تهیه گردید. انتروکوک های موجود در پنیر محلی بواسطه محیط کشت های انتخابی جداسازی گردیده و با استفاده از تست های تخمیر قند شناسایی شدند. اثرات بازدارنگی انتروکوک های جداسازی شده بروش کشت چاهکی بر روی سودوموناس ائروژینوزا و پاتوژن های دستگاه گوارش شامل شیگلا دیسانتری، اشریشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم بررسی گردید. برای مطالعه اثرات پروبیوتیکی انتروکوک های جداسازی شده در جانوران زنده، موش های سوری نژاد‭NMRI‬ به گروههای مختلف تقسیم شده و به مدت دو هفته دوزهای مختلف انتروکوک های جداسازی شده را در رقت های معادل کدورت های‭(2 )6x108CFU/mL‬،‭(3 )9x108CFU/mL‬ و‭(4 )12x108CFU/mL‬ مک فارلند به حجم‭1‬ میلی لیتر به ازای هر موش بصورت دهانی (گاواژ) دریافت کردند. پس از دو هفته تیمار مداوم سطح کلسترول، تری گلیسیرید،‭LDL‬ و‭HDL‬ به روش طیف سنجی و با استفاده از اسپکتروفتومتر و سطح اینترلوکین های‭2‬،‭6‬ و‭10‬ سرم به روش الیزا اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تیمار با گونه فاسیوم باعث کاهش سطح کلسترول خون و افزایش سطح اینترلوکین‭10‬ در سرم موش ها می گردد اما اثر معنی داری بر سطح گلوکز، تری گلیسریدها و اینترلوکین های‭2‬ و‭6‬ ندارد‭(P<0.05)‬ تیمار با گونه فکالیس تغییر معنی داری در سطح، گلوکز و چربی های خون بجود نمی آورد ولی باعث افزایش معنی داری در سطح اینترلوکین های‭6‬ و‭10‬ سرم می شود‭(P<0.05)‬ نتایج بدست آمده همچنین نشان می دهد که هیچکدام از گونه های مذکور اثر معنی داری بر روی رشد پاتوژن های روده نداشتند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر آن است که تیمار مداوم با گونه فاسیوم باعث کاهش کلسترول سرم در موش ها می شود. همچنین تیمار مداوم با هر دو گونه می تواند با تاثیر برالگوی سایتوکائنی، فعالیت سیستم ایمنی را تغییر دهد..
توصیفگر : انتروکوک
توصیفگر : پروبیوتیک
توصیفگر : چربی ها
توصیفگر : سایتوکاین ها
شناسه افزوده : سبک بار آذر
: وندیوسفی جلیل
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴‭۱۳۸۹‬: .‭۳۲۹ - ۳۱۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)