خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60084
شماره مدرک : ‭م۱۹۰۵‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر بازدید منزل بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزادان مادران سزارین شده [مقاله]/ حسینی آغافاطمه
عنوان نشریه : نشریه پرستاری ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۳‬؛ شماره‭۶۴‬
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۸۰ - ۷۲‬
چکیده : زمینه و هدف: بازدید منزل یکی از روش های موجود جهت ارتقا تغذیه باشیر مادر است. چندین عامل بر شروع تغذیه با شیر مادر و تداوم آن اثر منفی دارند که یکی از آن ها نوع زایمان است. مادران سزارین شده نسبت به مادرانی که زایمان طبیعی داشته اند، به خصوص در وضعیت صحیح بغل کردن و شیر دادن به نوزاد خود، نیاز به آموزش، کمک و حمایت بیشتری دارند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه بازدید منزل و تغذیه انحصاری شیرخوار با شیر مادر در نوزادان مادران سزارین شده در یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهر تهران در سال‭1386‬ انجام شد.روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی درعرصه بود. تعداد‭100‬نفر از مادران سزارین شده بستری در بخش سزارین به روش نمونه گیری مستمر با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل وارد مطالعه شدند که طی انجام پژوهش تعدادی از نمونه ها از مطالعه خارج شده و در نهایت یافته های جمع آوری شده از‭67‬ نفر مورد بررسی قرار گرفت ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پس از مصاحبه با مادران در مورد نحوه تغذیه نوزاد،توسط پژوهشگر تکمیل شد. مادران ایرانی با زایمان سزارین تک قلو که فرزندان سالم با وزن بین‭2500‬ تا‭4000‬ گرم داشتند در این پژوهش وارد شدند. سه برنامه بازدید و آموزش در منزل در روزهای‭3‬،‭10‬و‭30‬ پس از ترخیص برای گروه آزمایش انجام شد. در همین روزها طی مصاحبه تلفنی نحوه تغذیه نوزاد از گروه کنترل سوال شد. سپس یافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت توصیف نمونه های مورد مطالعه از آمار توصیفی و جهت بررسی تاثیر بازدید منزل بر تغذیه انحصاری شیرخوار با شیر مادر در دوره نوزادی از آزمون مجذور کای استفاده شد.یافته ها: دو گروه از لحاظ متغیرهای فردی (سن، تحصیلات، درآمد) همسان و از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم نداشتند. میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در پایان ماه اول، در گروه آزمایش‭4/82‬ درصد و در گروه کنترل‭6/57‬ درصد بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند‭X2=4.91) .‬ و‭(P=0.02‬ اما در هر دو گروه میزان تغذیه انحصاری روند نزولی پیدا کرد.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد، برنامه های بازدید و آموزش به مادر در منزل پس از ترخیص بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در دوره نوزادی تاثیر بسزایی دارد. بنابراین می توان گفت آموزش در محیط منزل، کمک و حمایت مادران سزارین شده و رها نکردن آن ها پس از ترخیص از بیمارستان یکی از روش های مناسب برای ارتقا تغذیه انحصاری شیرخوار با شیر مادر و پیشگیری از عواقب نامطلوب شروع زودرس تغذیه تکمیلی می باشد ولی عواملی از قبیل نقش منسوبین نزدیک، باورهای مادر و نحوه آموزش های دوران بارداری و قبل از ترخیص از بیمارستان نباید نادیده گرفته شوند..
توصیفگر : تغذیه انحصاری با شیر مادر
توصیفگر : بازدید و آموزش در منزل
توصیفگر : زایمان سزارین
شناسه افزوده : دانش کجوری مهوش
: خیرخواه معصومه
مجموعه : نشریه پرستاری ایران، جلد‭ ۲۳‬؛ شماره‭۶۴‬‭۱۳۸۹‬: .‭۸۰ - ۷۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)