خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60090
شماره مدرک : ‭م۱۹۱۱‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر برنامه تعدیل رفتار غذایی بر شاخص های تن سنجی نوجوانان دختر چاق [مقاله]/ طباطبایی سیدحمیدرضا
عنوان نشریه : مجله بیماریهای کودکان ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۷۶ - ۷۱‬
چکیده : هدف: امروزه چاقی یکی از شایع ترین اختلالات تغذیه ای در کودکان و نوجوانان می باشد که پیشگیری و درمان به موقع آن ضروری است. اگر چه روش های درمانی متعددی برای درمان چاقی پیشنهاد می شود اما همواره بهترین روش درمانی پیشگیری به موقع است که پیشگیری از طریق آموزش روش های درست غذایی و برنامه تعدیل رفتار در نوجوانان مهمترین رکن محسوب می شود. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برنامه تعدیل رفتار غذایی بر شاخص های تن سنجی نوجوانان چاق دختر در دوره راهنمایی در شیراز سال‭1386‬ انجام گردید.روش مطالعه: در مطالعه ای شبه تجربی،‭60‬ دختر نوجوان چاق (شاخص توده بدن بیشتر از صدک‭(95‬ با میانگین سنی‭11‬ تا‭15‬ سال شرکت داشتند افراد از دو مدرسه مختلف به صورت آسان انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش‭30)‬ نفر) و کنترل‭30)‬ نفر‭(‬ تقسیم شدند. افراد گروه آزمایش در برنامه تعدیل رفتار به مدت‭16‬ هفته (هر هفته به مدت‭4‬ ساعت‭(‬ در مدارس شرکت کردند. شاخص های تن سنجی افراد قبل و بعد از برنامه و دو ماه پس از آن در هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین، انحراف معیار‭(‬ و تحلیلی‭(T‬ تست و طرح اندازه گیری مکرر‭(‬ مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید و سطح معنی داری‭05/ P<0‬از نظر نتایج آماری پذیرفته شد.یافته ها: اندازه وزن در گروه آزمایش‭75/2‬ کیلوگرم کاهش و در گروه کنترل‭62/0‬ کیلوگرم افزایش داشت، تغییر در اندازه شاخص توده بدن به ترتیب در گروه آزمایش و کنترل‭07/1-)‬ و‭(24/0+‬ و دور بازو‭31/2-)‬ و‭5/0+‬ سانتی متر‭(‬ بود که تفاوت هر سه شاخص از نظر آماری معنی دار بود‭001/P<0(.)‬نتیجه گیری: برنامه تعدیل رفتار غذایی تاثیر بسیار مطلوبی بر کاهش شاخص توده بدن نوجوانان دارد. والدین، مربیان مدرسه و دیگر گروه های حمایتی باید تشویق شوند که در برنامه های تعدیل رفتار شرکت داشته باشند..
توصیفگر : چاقی
توصیفگر : برنامه تعدیل رفتار
توصیفگر : شاخص های تن سنجی
توصیفگر : نوجوانان
شناسه افزوده : کارگر مرضیه
: کاوه محمدحسین
مجموعه : مجله بیماریهای کودکان ایران، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره۱‭۱۳۸۷‬: .‭۷۶ - ۷۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)