خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60091
شماره مدرک : ‭م۱۹۱۲‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر برنامه تمرینی با مصرف ویتامین‭E‬ بر وضعیت آنتی اکسیدانی و عوامل خطرزای قلبی عروقی [مقاله]
عنوان نشریه : تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۳۹ - ۳۳‬
چکیده : زمینه و هدف: اثر فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل ها بر روی عملکرد سیستم های حیاتی بدن و کاهش اثر رادیکال های آزاد شده در جریان ورزش به خوبی شناخته نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی متوسط‭(Hrmax: 60-65)‬ با ویتامین‭E‬ بر وضعیت آنتی اکسیدانی، استرس اکسایشی و عوامل خطرزای قلبی - عروقی دانشجویان مرد سالم فعال است.مواد و روش کار: این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی با گروه کنترل با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون است که در سال‭1385‬ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به مرحله اجرا درآمد‭45 .‬ نفر دانشجوی مرد سالم فعال انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از سه گروه تمرین - مکمل‭15)‬ نفر،‭6/1 8/23‬ سال)، تمرین - دارونما‭15)‬ نفر،‭3/2 4/22‬ سال‭(‬ و گروه کنترل‭15)‬ نفر،‭8/1 9/22‬ سال‭(‬ قرار گرفتند. گروه تمرین - مکمل، تمرین هوازی متوسط را با مصرف قرص‭500‬ میلی گرمی ویتامین‭E‬ و گروه تمرین - دارونما تمرین فوق را با مصرف دارونما، به مدت‭8‬ هفته، هر هفته‭3‬ جلسه به مدت‭45‬ دقیقه انجام دادند. متغیر های وابسته تحقیق در دو مرحله، در شرایط آزمایشگاهی استاندارد، اندازه گیری شد و توسط آزمون های کلموگروف - اسمیرین و آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی‭LSD‬ ارزیابی و‭p<0.05‬ معنی دار تلقی گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که، تفاوت معنی داری بین سه گروه از نظر میزان مالون دی آلدئید‭(p<0.02()MDA)‬، پروتئین کربونیل شده‭(p<0.04()CP)‬، ظرفیت ضداکسایشی تام‭(p<0.03()TAC)‬، لیپوپروتئین کم چگال‭(p<0.03()LDL)‬ و اکسیژن مصرفی بیشینه‭(p<0.03()Vo2max)‬ وجود دارد.نتیجه گیری: انجام تمرینات هوازی متوسط با مصرف ویتامین‭E‬، باعث کاهش آسیب های غشایی، پراکسیداسیون لیپیدی و عوامل خطرزای قلبی - عروقی می گردد..
توصیفگر : تمرین هوازی
توصیفگر : استرس اکسایشی
توصیفگر : عوامل قلبی - عروقی
توصیفگر : خطرزا
شناسه افزوده : بان پروری مریم
: صالحی کیا عباس
مجموعه : تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱‭۱۳۸۹‬: .‭۳۹ - ۳۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)