خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60106
شماره مدرک : ‭م۱۹۲۷‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر پیگیری بر میزان کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون [مقاله]/ مظفری ناصر
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۶‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۶۲ - ۱۵۶‬
چکیده : زمینه و هدف: تبعیت مبتلایان از رژیم درمانی جهت دستیابی به کنترل فشار خون همواره امری چالش برانگیز بوده است و از طرفی سیستم های حمایتی ناکافی، برنامه ریزی غیر موثر پیگیری بیماران، ناتوانی بیمار در انجام اقدامات درمانی در زمان عود بیماری، عدم رعایت و پیگیری رژیم غذایی و دارویی، ترخیص بدون برنامه ریزی و کمبود آگاهی نسبت به عوامل خطر بیماری و رژیم درمانی، همه از عوامل قابل کنترلی هستند که سبب بستری مجدد بیماران مبتلا به پرفشاری خون می گردند. مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر پیگیری بر کنترل فشار خون بیماران با پرفشاری خون انجام شده است.روش کار: در این مطالعه مداخله ای، بیماران هیپرتانسیو مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان به طور تصادفی در دو گروه مورد‭100)‬نفر) و شاهد‭100)‬ نفر‭(‬ قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات اولیه در بیماران گروه مورد با مراجعه به منازل در ماه اول، دوم و سوم در خصوص نقش تغذیه و تحرک، مصرف منظم دارو جهت کنترل فشار خون آموزش داده شد. سپس مجددا فشار خون بیماران در دو گروه کنترل و میانگین فشار خون مقایسه گردید. اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزار آماری‭SPSS‬ شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (با آزمون های مجذور کای و تی‭(‬ تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: درصد‭55.4‬ بیماران مورد و درصد‭54.3‬ بیماران گروه شاهد سابقه فامیلی پرفشاری خون داشتند. میانگین‭(BMI )Body Mass Index‬ قبل از مداخل در گروه مورد و شاهد به ترتیب‭5.56 26.8‬،‭14.66 28.04‬ و بعد از مداخله به ترتیب‭5.38 25.96‬،‭14.29 27.61‬ بود. قبل از اجرای برنامه پیگیری درصد‭39.13‬ گروه مورد و درصد‭35.87‬ گروه شاهد سابقه مصرف منظم دارو داشتند که بعد از پیگیری به ترتیب درصد‭44.6‬ و درصد‭42.4‬ شده بود. پس از اجرا برنامه پیگیری درصد‭22.83‬ گروه مورد و درصد‭17.39‬ گروه شاهد در عرضه سه ماه یک بار به اورژانس یا مطب پزشکان مراجعه کرده بودند. میانگین فشار خون سیستولیک دو گروه مورد و شاهد پس از اجرای برنامه مداخله به ترتیب‭133‬ و‭153‬ میلی متر جیوه بوده و این اختلاف از لحاظ آماری نیز معنی دار بود‭p<0.001(.)‬ بعد از اجرای پیگیری میزان کنترل فشار خون سیستولیک در گروه مورد درصد‭59.8‬ و در شاهد درصد‭35.9‬ بود و این تفاوت معنی دار بود‭p<0.001(.)‬نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد پس از اجرای برنامه آموزش و پیگیری در گروه مورد کنترل فشار خون بهتر از گروه شاهد بود بنابراین پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی بیماران و پیگیری و بازدید از منزل به عنوان یک روش موثر در مراقبت های بهداشتی و درمانی بیماران هیپرتانسیو به کار گرفته شود..
توصیفگر : دیابت نوع دوم
توصیفگر : تله نرسینگ
توصیفگر : تبعیت از رژیم غذایی دیابتی
شناسه افزوده : دادخواه بهروز
: سزاوار سیدهاشم
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلد‭ ۶‬؛ شماره۲‭۱۳۸۵‬: .‭۱۶۲ - ۱۵۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)