خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60109
شماره مدرک : ‭م۱۹۳۰‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر ترکیب صبحانه بر حافظه کودکان دبستانی شهر اهواز [مقاله]/ خواجه موگهی ناهید
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۲۵۶ - ۲۴۷‬
چکیده : مقدمه: حذف صبحانه موجب افت عملکرد شناختی می شود اما همه مطالعه ها اثر مثبت مصرف صبحانه را بر عملکرد شناختی نشان نداده اند. تفاوت در نوع صبحانه می تواند دلیل یافته های متناقض در مطالعه ها باشد. با این وجود، مطالعه ای که اثر نوع صبحانه را بر عملکرد شناختی در ایران بررسی کرده باشد، وجود ندارد. بنابراین این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دو نوع صبحانه معمول ایرانی (پرکربوهیدرات و پر پروتئین) بر عملکرد شناختی کودکان دبستانی طراحی شده است. مواد و روش ها‭51 :‬ کودک خوب تغذیه شده‭11-9‬ ساله‭24)‬ پسر و‭27‬ دختر‭(‬ در مطالعه حاضر شرکت کردند. کودکان در این طرح کارآزمایی کنترل شده تصادفی- متقاطع، سه روز به فاصله یک هفته یکی از دو نوع صبحانه را مصرف کرده یا به عنوان شاهد، ناشتا باقی ماندند. دو نوع صبحانه عبارت بودند از صبحانه پر کربوهیدرات‭60)‬درصد‭(‬ و صبحانه پر پروتئین‭25)‬درصد‭(‬ که انرژی و چربی یکسان داشتند اما از نظر محتوای کربوهیدرات و پروتئین متفاوت بودند. عملکرد شناختی آن ها قبل از صبحانه و‭30‬ و‭120‬ دقیقه بعد از صرف صبحانه به وسیله آزمون های استاندارد شده موسسه‭CDR‬ بریتانیا با استفاده از رایانه ارزیابی شد. همه یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری‭SPSS‬ ویرایش‭15‬ پردازش شدند و با قبول سطح معنی داری‭P<0.05‬ مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. یافته ها: در پی هر سه الگو (مصرف صبحانه پر کربوهیدرات، مصرف صبحانه پر پروتئین و عدم مصرف صبحانه‭(‬ تغییر بارزی در عملکرد شناختی هر دو جنس مشاهده نشد و تفاوت معنی داری بین سه گروه در بیشتر آزمون های شناختی وجود نداشت. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه اثر نوع صبحانه را بر حافظه کودکان خوب تغذیه شده نشان نداد و تحقیقات بیشتری لازم است تا تفاوت انواع مختلف صبحانه را بر حیطه های مختلف عملکرد شناختی نشان دهد. هم چنین کمیت و کیفیت صبحانه به دلیل تاثیر بر خلق، دو عامل مهمی هستند که روی ارتباط صبحانه و عملکرد شناختی اثر می گذارند و باید در کنار آن مورد سنجش قرار گیرند.
توصیفگر : هایپرآلژزی
توصیفگر : ادم
توصیفگر : ‭Achillea santolina‬؛‭Stachys athorecalyx‬؛ عصاره
توصیفگر : ‭CFA‬
شناسه افزوده : امانی رضا
: رشیدخانی بهرام
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۲۵۶ - ۲۴۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)