خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60116
شماره مدرک : ‭م۱۹۳۷‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر تمرین های قدرتی بر شاخص های متابولیک، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ [مقاله]/ قربانی اکبر
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۲۳۰ - ۲۲۲‬
چکیده : مقدمه: دیابت شیرین گروهی هتروژن از بیماری های متابولیک است که مشخصه آنها افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین است.مواد و روش ها: در این تحقیق نیمه تجربی از بین زنان مبتلا به دیابت نوع‭2‬ مراجعه کننده به درمانگاه شرکت نفت اراک،‭17‬ نفر انتخاب و در دو گروه است قدرتی‭9)‬ نفر) و شاهد‭8)‬ نفر‭(‬ قرار گرفتند. گروه تمرین های قدرتی به مدت‭8‬ هفته‭3)‬ جلسه در هفته و هر جلسه‭50-30‬ دقیقه‭(‬ تمرینات را اجرا نمودند. در این پژوهش از شاخص های متابولیک (شامل کلسترول کل، تری گلیسرید، کلسترول‭HDL‬ و‭VLDL‬ و‭LDL‬،‭FBS‬،‭HbA1C‬، انسولین سرم‭(‬، پرسشنامه های کیفیت زندگی‭SF-36‬ و سلامت روان‭GHQ‬ استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار‭SPSS‬ نسخه‭12‬ با استفاده از آزمون تی همبسته و در سطح اطمینان‭95‬درصد‭(p<0.05)‬انجام شد.یافته ها: بین میانگین داده های پیش آزمون و پس آزمون داده های کلسترول کل، قند خون،‭HbA1C‬، انسولین سرم، کیفیت زندگی و سلامت روان گروه تمرینهای قدرتی اختلاف معنی داری وجود دارد. بین میانگین داده های پیش آزمون و پس آزمون داده های‭HDL‬ ،‭LDL‬،‭VLDL‬ و تری گلیسرید در گروه تمرین های قدرتی و همه شاخص ها در گروه شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد‭(p<0.05).‬ نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین های قدرتی بر شاخص های متابولیک، کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی نوع‭2‬ تاثیر دارد و باعث بهبود آنها می شود..
توصیفگر : دیابت نوع‭۲ ‬
توصیفگر : تمرین های قدرتی
توصیفگر : شاخص های متابولیکی
توصیفگر : کیفیت زندگی
توصیفگر : سلامت روان
شناسه افزوده : شهرجردی شهناز
: شیخ حسینی رحمان
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳‭۱۳۸۹‬: .‭۲۳۰ - ۲۲۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)