خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60131
شماره مدرک : ‭م۱۹۵۲‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر داروی کابرگولین بر میزان آنزیم های کبدی و پروتئین های سرم در موش صحرایی نر [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۵۰ - ۴۵‬
چکیده : زمینه و هدف: به علت اهمیت نقش کبد در ارتباط با متابولیسم داروهای شیمیایی و سنتز پروتئین های پلاسما و استفاده زیاد از داروی کابرگولین در درمان بیماری هیپرپرولاکتینمیا، پارکینسون و برخی اختلالات دیگر این مطالعه با هدف بررسی اثر داروی کابرگولین بر غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی و پروتئین های سرم انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تجربی‭40‬ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به‭5‬ گروه‭8‬ تایی تقسیم شدند. گروه های تجربی‭1‬ و‭2‬ و‭3‬ به ترتیب مقادیر‭1‬،‭0.5‬ و‭(0.1 )mg/kg‬ دارو را دریافت کردند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد و گروه شاهد فقط آب مقطر (حلال دارو) دریافت کرد. تجویز دارو به صورت زیر پوستی و به مدت‭14‬روز انجام شد. بعد از پایان دوره آزمایش نمونه های خونی از کلیه گروه ها تهیه و آنزیم های کبدی شامل آلانین ترانس آمیناز‭(ALT)‬، آسپارتات ترانس آمیناز‭(AST)‬، آلکالین فسفاتاز‭(ALP)‬، آلبومین و پروتئین توتال اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از آزمایشات بوسیله آنالیز آماری غیر پارامتری‭(K Independent Sample)‬ تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: بین گروه های تجربی دریافت کننده مقادیر مختلف دارو و گروه کنترل اختلاف معنی داری در میزان آنزیم های‭ALT‬ و‭AST‬ مشاهده نگردید. میزان آنزیم‭ALP‬ در گروه های دریافت کننده مقادیر‭0.5‬ و حداکثر یک میلی گرم بر کیلوگرم‭28.7 471)‬ و‭(53.06 474‬ نسبت به گروه کنترل‭(31.46 551)‬ کاهش معنی داری را نشان داد‭P<0.05(.)‬ میزان پروتئین تام نیز به دنبال دریافت مقادیر‭1‬ و‭0.5mg/kg‬، کابرگولین‭0.09 7.70‬ و‭0.11 7.71‬ بود که کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل‭(0.14 8.36)‬ نشان داد‭P<0.05(.)‬ همچنین آلبومین در گروه های دریافت کننده مقادیر‭1‬ و‭0.5mg/kg‬ ،‭4.46 0.02‬ و‭0.05 4.6‬ بود و نسبت به گروه کنترل‭0.08 4.71‬ کاهش معنی داری نشان داد‭(P<0.05).‬نتیجه گیری: عدم تغیرات معنی دار در سطح‭AST‬ و‭ALT‬ به عنوان شاخص های اصلی عملکرد کبدی می توان نتیجه گرفت داروی کابرگولین به عنوان یک آگونیست دوپامینی با مقادیراستفاده شده فاقد اثرات مخرب بر پارانشیم کبدی است، هر چند مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است..
توصیفگر : کابرگولین
توصیفگر : آلانین ترانس آمیناز
توصیفگر : آسپارتات ترانس آمیناز
توصیفگر : آلکالین فسفاتاز
توصیفگر : پروتئین
توصیفگر : سرم
شناسه افزوده : شریعتی مهرداد
: آذرنوش ژاله
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۴‭۱۳۸۹‬: .‭۵۰ - ۴۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)