خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60144
شماره مدرک : ‭م۱۹۶۵‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر رالوفن بر روی لیپیدهای سرم در زنان یائسه [مقاله]
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۶
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۰ - ۱۶‬
چکیده : سابقه و هدف: رالوکسی فن بطور گسترده جهت پیشگیری از عوارض یائسگی به کار می رود، با توجه به بالا بودن سطح لیپیدهای سرم در زنان یائسه که از فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی عروقی می باشد و وجود تناقضاتی درباره تاثیر رالوکسی فن بر سطح لیپیدهای سرم، این مطالعه به منظور تعیین اثر رالوکسی فن (رالوفن) بر سطح لیپیدهای سرم زنان یائسه انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مداخله ای از نوع قبل و بعد روی‭50‬ زن یائسه مراجعه کننده به درمانگاه منوپوز بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سال‭1387‬ انجام شد. بیماران با سن‭45‬ تا‭60‬ سال و گذشت حداقل‭1‬ سال از تاریخ آخرین قاعدگی مورد بررسی قرار گرفتند. هرگونه تاریخچه کانسر، خونریزی غیر طبیعی رحمی یا هر نوع اختلال انعقادی، استفاده از آندروژن، کورتیکواستروئید، استروژن، اختلال عملکرد کلیه، بیماری کبدی مزمن یا حاد، تاریخچه ترومبوز وریدهای عمقی و بیماری قلبی و عروقی بعنوان معیارهای خروج از مطالعه درنظر گرفته شد. افراد مورد مطالعه به مدت‭3‬ ماه تحت درمان با رالوفن (ساخت کارخانه ابوریحان‭(‬ به مقدار‭60‬ میلی گرم در روز قرار گرفتند سطح لیپیدها سرم نیز در‭3‬ نوبت قبل از شروع درمان، یک ماه و سه ماه بعد از شروع درمان اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: میانگین سن بیماران‭53.2 3.7‬ سال بود که بطور متوسط‭6‬ سال از آخرین قاعدگی آنها گذشته بود. میانگین سطح تری گلیسرید سرم زنان یائسه قبل از درمان‭159.6 36.1)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ بود، یک ماه بعد از درمان‭162.9 34.8)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ و سه ماه بعد از درمان‭170.8 41.7)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ شد که این اختلاف معنی دار بود‭p=0.012(.)‬ همچنین میانگین سطح کلسترول سرم زنان یائسه قبل از درمان‭193.6 22.2)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ بود، یک ماه بعد از درمان‭198.6 24.9)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ و سه ماه بعد از درمان‭202.1 26.7)‬ میلی لیتر در دسی لیتر‭(‬ شد که اختلاف معنی داری مشاهده شد‭p=0.000(.)‬ میانگین سطح‭LDL‬ سرم زنان یائسه قبل از درمان‭114.6 28.3)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ بود، یک ماه بعد از درمان به‭118.8 29.6)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ و سه ماه بعد از درمان به‭113.9 26.7)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ رسید که این اختلاف معنی دار نبود. همچنین میانگین سطح‭HDL‬ سرم زنان یائسه قبل از درمان‭47.8 9.3)‬ میلیگرم در دسی لیتر‭(‬ بود، یک ماه بعد از درمان‭46.7 8.5)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ و سه ماه بعد از درمان‭48.2 5.8)‬ میلی گرم در دسی لیتر‭(‬ شد اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که درمان با رالوفن تاثیر مشخصی بر سطح لیپیدهای سرم ندارد و افزایش تری گلیسیرید و کلسترول در محدوده نرمال و حدمرزی می باشد که اهمییت بالینی ندارد..
توصیفگر : استئوپروز
توصیفگر : رالوفن
توصیفگر : لیپید سرم
توصیفگر : یائسه
شناسه افزوده : بوذری زینت السادات
: تیره دست فائقه
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۶‭۱۳۸۸‬: .‭۲۰ - ۱۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)