خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60173
شماره مدرک : ‭م۱۹۹۵‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر شروع زودهنگام قطره آهن در پیشگیری از کم خونی فقرآهن در کودکان پره ترم [مقاله]/ کاظمی نژاد وحیده,توسلی شهاب الدین
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۶۰ - ۵۶‬
چکیده : زمینه و هدف: شیرخواران پره ترم نسبت به نوزادان ترم دارای ذخیره آهن کمتری هستند. پس از تولد نیز به دلیل افزایش سرعت رشد در این نوزادان، نیاز به آهن افزایش می یابد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر شروع زودرس آهن بر اندکس های خونی و بروز کم خونی فقرآهن در نوزادان پره ترم انجام شد.روش بررسی: این کارآزمایی بالینی روی‭30‬ شیرخوار پره ترم‭20‬ روزه مراجعه کننده به‭4‬ مرکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان که تحت تغذیه انحصاری با شیر مادر بودند و بیماری زمینه ای و اختلال رشد نداشتند، طی سال‭1384‬ انجام شد. این شیرخواران به دو گروه‭15‬ نفری (مداخله و مقایسه) تقسیم شدند. برای هر شیرخوار پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی تکمیل گردید. گروه مداخله از‭20‬ روزگی روی آهن پروفیلاکسی‭2mg/kg‬قرارگرفتند. تمامی شیرخواران در دوماهگی از نظر وجود کم خونی فقرآهن بررسی شدند. پس از ورود اطلاعات از طریق نرم افزار‭SPSS-13‬ به رایانه، برای سنجش طبیعی بودن آماری نمونه ها از آزمون کلوموگروف و اسمیرنف، جهت مقایسه اندکس های خونی از آزمون آماری تی استیودنت برای نمونه های مستقل، برای مقایسه بروز کم خونی فقرآهن در دو گروه مداخله و مقایسه از آزمون آماری کای اسکوئر و شاخص آماری خطر نسبی‭(RR)‬ استفاده شد. سطح معنی داری‭05/0‬ در نظر گرفته شد.یافته ها: میزان خطر نسبی ابتلا به کم خونی فقرآهن در گروه مداخله‭4/0‬ برابر گروه مقایسه بود که نشان دهنده اثر پیشگیری کننده قطره آهن در گروه مداخله می باشد‭[95, RR=0.091, 1.749‬درصد[‭RR=0.4, CI=‬، اما ازنظر آماری این اختلاف بین دو گروه معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شروع قطره آهن در‭20‬ روزگی در نوزادان نارس در پیشگیری از کم خونی فقرآهن از نظر بالینی موثر بوده است، هرچند این اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی باشد..
توصیفگر : نوزاد پره ترم
توصیفگر : آهن پروفیلاکسی
توصیفگر : کم خونی فقرآهن
شناسه افزوده : میرفاضلی آرزو
: ربیعی محمدرضا
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۱‭۱۳۸۷‬: .‭۶۰ - ۵۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)