خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60184
شماره مدرک : ‭م۲۰۰۶‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر میزان گلوکز و لیپید های خون در موش صحرایی دیابتی نر [مقاله]
عنوان نشریه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۱۵۷ - ۱۴۸‬
چکیده : زمینه و هدف: دیابت ملیتوس مهم ترین بیماری متابولیک انسان است که منجر به هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی می شود. از آن جا که گیاهان دارویی منابع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی هستند و عوارض جانبی آن ها نیز کمتر است، تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر غلظت گلوکز و چربی خون در موش صحرایی دیابتی نر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی،‭56‬ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار و با وزن تقریبی‭220-210‬ گرم به طور تصادفی در هفت گروه هشت تایی تقسیم شدند: گروه کنترل بدون تیمار دارویی، گروه دریافت کننده حلال عصاره که روزانه فقط آب مقطر دریافت نمودند، گروه کنترل تیمار شده با عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب‭(600 mg/kg)‬ ، گروه کنترل دیابتی که فقط استرپتوزتوسین دریافت کردند و گروه های تجربی‭3‬ و‭2‬ و‭1‬ که علاوه بر دیابتی شدن یعنی دریافت استرپتوزتوسین به ترتیب روزانه مقادیر‭(600 )mg/kg‬ و‭300‬ و‭150‬ عصاره آبی الکلی دانه خرنوب را به صورت خوراکی و به مدت‭16‬ روز دریافت کردند. در پایان دوره آزمایش، از همه گروه ها نمونه خونی تهیه گردید و میزان گلوکز و چربی خون آن ها اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس و نرم افزار‭SPSS 18‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقادیر‭P<0.05‬ معنادار تلقی گردید. یافته ها: مقدار گلوکز سرم در گروه های تجربی‭3‬ و‭2‬ و‭1‬ به ترتیب‭56.75 606‬ و‭56.13 582‬ و‭33.01 576‬ بود که نسبت به گروه کنترل دیابتی‭(25.23 685)‬ کاهش معناداری را نشان داد. میزان کلسترول تام سرم نیز در گروه های تجربی‭3‬ و‭2‬ و‭1‬ به ترتیب‭5.44 57‬ و‭6.52 55‬ و‭6.93 61‬ بود که نسبت به گروه کنترل دیابتی‭(5.31 70)‬ کاهش معناداری را نشان داد. میزان‭HDL-C‬ سرم فقط در گروه تجربی‭(2 )2.87 24‬ نسبت به گروه کنترل دیابتی‭(1.59 22)‬ افزایش معناداری را نشان داد. مقدار تری گلیسرید سرم نیز فقط در گروه تجربی‭(2 )8.96 92‬ نسبت به گروه کنترل دیابتی‭(9.03 105)‬ کاهش معناداری را نشان داد. نتیجه گیری: عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب میزان گلوکز و لیپیدهای خون را کاهش داده است. میزان‭HDL-C‬ نیز به دنبال مصرف این عصاره افزایش نشان داده است..
توصیفگر : دانه خرنوب
توصیفگر : گلوکز
توصیفگر : کلسترول تام
توصیفگر : ‭HDL-C‬تری گلیسیرید
توصیفگر : موش صحرایی
شناسه افزوده : تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر میزان گلوکز و لیپید های خون در موش صحرایی دیابتی نر
: شاه امیرطباطبایی مریم
مجموعه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره۳‭۱۳۸۹‬: .‭۱۵۷ - ۱۴۸‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)