خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60190
شماره مدرک : ‭م۲۰۱۲‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر عصاره الکلی سیاهدانه بر میزان پرولیفریشن و آپوپتوزیس سلول های سرطانی کلیه رده‭ACHN‬ [مقاله]/ بهارآرا جواد,راستین مریم,حسین پورمشهدی مجتبی,شیخ اکرم,زمانی تقی زاده رابع شهرزاد,آقایی آزیتا,احدی بی بی مرضیه
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۱۴ - ۷‬
چکیده : زمینه و هدف: سیاه دانه‭(Nigella sativa)‬ گیاهی ازتیره آلاله‭?‬ علفی، یک ساله یا پایا است. ترکیبات این گیاه دارای خواص ضد سرطانی هستند. این مطالعه با هدف بررسی اثر سایتوتوکسیک و آپوپتوتیک عصاره الکلی سیاهدانه بر روی رشد سلول های سرطانی کلیه انسان رده‭ACHN‬ و سلول های غیر سرطانی سالم رده‭L929‬ انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی غلظت های مختلف عصاره الکلی سیاهدانه در محیط کشت، روی سلول های‭ACHN‬ و‭L929‬ اثر داده شد. پس از‭24‬،‭48‬ و‭72‬ ساعت، تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده با میکروسکوپ معکوس ارزیابی گردید. با آزمون‭MTT‬ اثر غلظت های عصاره بر درصد سلول های زنده هر دو رده سلولی در زمان های مذکور، از نظر کمی بررسی شد. بررسی میزان آپوپتوز با کیت فسفاتیدیل سرین با استفاده ار دستگاه فلوسیتومتری مشخص گردید. داده ها با استفاده از آنالیز آماری واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی‭Tukey‬آنالیز شد.یافته ها: نتایج آزمون‭MTT‬ نشان داد که غلظت های‭750mg/ml‬ و بالاتر عصاره بر سلول های رده‭ACHN‬ و غلظت های‭1250mg/ml‬ و بالاتر عصاره بر روی سلول های رده‭L929‬ موجب کاهش معنی دار تعداد سلول های زنده‭ACHN‬ و‭L929‬ می گردد‭P<0.05(.)‬ نتایج بدست آمده از فلوسیتومتری نشان داد که حداکثر میزان آپوپتوز در رده سلولی‭ACHN‬ در غلظت های‭1000mg/ml‬ و‭1250‬ بوده که این میزان برابر درصد‭92‬ بود و حداکثر میزان آپوپتوز در سلول های رده‭L929‬ در غلظت‭1500mg/ml‬ دیده شد که این میزان برابر درصد‭89‬ و هر دو در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد‭P<0.001(.)‬نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش عصاره الکلی سیاهدانه دارای اثرات آپوپتوتیک و سایتوتوکسیک بر سلول های سرطانی رده‭ACHN‬در مقایسه با سلول های سالم‭L929‬است. لذا می توان عصاره الکلی سیاهدانه را به عنوان ترکیبی با اثرات سایتوتوکسیک روی سلول های سرطانی در درمان سرطان کلیه پیشنهاد کرد..
توصیفگر : آپوپتوتیک
توصیفگر : سلول های
توصیفگر : ‭ACHN‬سلول هایL‭۹۲۹‬
توصیفگر : سیتوتوکسیک
توصیفگر : سیاهدانه
توصیفگر : عصاره الکلی
توصیفگر : فلوسیتومتری
شناسه افزوده : خواجوی راد ابوالفضل
: محمودی محمود
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳‭۱۳۸۹‬: .‭۱۴ - ۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)