خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60199
شماره مدرک : ‭م۲۰۲۱‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان‭ ۳ ‬تا‭ ۷ ‬ساله [مقاله]/ امامی سیداحمد,محمدپور امیرهوشنگ,تفقدی محسن,افشاری رضا
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۹ - ۱۱‬
چکیده : زمینه و هدف: مسمومیت با سرب، شایعترین مسمومیت شغلی است که ممکن است بر خانواده کارگران در معرض سرب، بویژه فرزندان آنها اثر بگذارد. مهمترین اثر غیر قابل برگشت سرب، بر روی سیستم عصبی در حال رشد و تکامل آنها می باشد. عوارض بسیار شدید و گران بودن داروهای پایین آورنده سرب خون، ممکن است باعث عدم تکمیل دوره درمان در بیماران گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان‭3‬ تا‭7‬ ساله انجام شد.روش تحقیق: در این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده،‭32‬ کودک‭3‬ تا‭7‬ ساله که والدین آنها در محل کار خود در معرض سرب بودند، به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه درمان، عصاره گشنیز و گروه شاهد، دارونما را به مدت چهارده روز دریافت کردند. غلظت سرب خون و ادرار‭24‬ ساعته در ابتدای مطالعه و چهارده روز بعد از آن اندازه گیری شد. جهت جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه هایی طراحی و استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری‭SPSS‬ و آزمونهای تی مستقل و تی زوجی در سطح معنی داری‭P‬ذ‭0.05‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی و وزنی‭32‬ کودک مورد مطالعه به ترتیب‭1.46 4.9‬ سال و‭4.74 17.32‬ کیلوگرم بود‭59.4 .‬درصد کودکان پسر بودند. طول مدت مواجهه والدین کودکان مورد مطالعه با سرب، به طور متوسط‭5.63 9.14‬ سال بود. میانگین غلظت سرب خون کودکان در ابتدای مطالعه‭163.81 57.?? mg/L‬، میانگین غلظت سرب ادرار‭97 48.12 g/L‬ و میانگین کلیرانس سرب نیز‭0.012 0.009 L/day‬بود. در ابتدای مطالعه بین دو گروه آزمون و شاهد، از نظر غلظت سرب خون‭(P=0.87)‬، غلظت سرب ادرار‭(P=0.73)‬ و کلیرانس سرب‭(P+0.96)‬ تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. بعد از گذشت دو هفته مصرف عصاره یا دارونما، میزان سرب خون کودکان گروه عصاره به طور معنی داری کاهش پیدا کرد‭(P=0.006)‬، مقدار سرب ادرار‭(P=0.038)‬ و کلیرانس سرب نیز به طور معنی داری افزایش یافت‭(P=0.019)‬ ولی مشابه همین تغییرات معنی دار در گروه دارونما نیز مشاهده شد (به ترتیب‭P=0.034‬،‭P=0.021‬ و‭P=0.009(.‬ اختلاف آماری معنی داری بین غلظت سرب خون‭(P=0.93)‬، غلظت سرب ادرار‭(P=0.93)‬ و کلیرانس کلیوی سرب‭(P=0.77)‬ در انتهای مطالعه بین دو گروه وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق احتمالا نمی توان گشنیز را در مورد دفع سرب موثر دانست. افزایش دفع کلیوی سرب در هر دو گروه کودکان مورد مطالعه ممکن است ناشی از عوامل دیگری همچون بهبود و ارتقای رژیم غذایی به دنبال آموزشهای ضروری ابتدای مطالعه باشد..
توصیفگر : مسمومیت
توصیفگر : سرب
توصیفگر : کودکان
توصیفگر : گشنیز
شناسه افزوده : ناظمی عفت
: بلالی مود مهدی
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۱۹ - ۱۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)