خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60200
شماره مدرک : ‭م۲۰۲۲‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر عصاره گل همیشه بهار بر بیان پروتئین بتا کاتنین هسته ای در سرطان کولورکتال موش صحرایی [مقاله]
عنوان نشریه : گوارش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۳۱ - ۲۶‬
چکیده : زمینه و هدف: آدنوکارسینوم کولورکتال یکی از شایع ترین و درمان پذیرترین موارد بدخیمی های دستگاه گوارش است. تحقیقات آزمایشگاهی اخیر در مورد سرطان های کولورکتال نشان می دهد که عصاره گل همیشه بهار دارای خاصیت ضد سرطانی بر رده سلول های کارسینوم کولورکتال می باشد. میزان خاصیت مهاری این عصاره در حدود‭70‬ الی‭100‬ درصد بوده و باعث کاهش پدیداری پروتئین بتا کاتنین هسته ای سلول های دیسپلاستیک نابجای کریپتی کولون در محیط آزمایشگاه می گردد.هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره گل همیشه بهار بر میزان پدیداری پروتئین بتا کاتنین هسته ای در سلول های دسپلاستیک نابجای کریپتی کولون در محیط طبیعی (بافت زنده) می باشد.روش بررسی: در این مطالعه‭20‬ سر موش صحرایی نر ویستار با سن‭12‬ هفته و وزن‭200‬ تا‭300‬ گرم انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه شاهد و تیمار به طور مساوی تقسیم گردیدند. جهت القا سرطان کولون در هر دو گروه شاهد و تیمار از ماده سرطان زای‭1‬ و‭2-‬ دی متیل هیدرازین به مقدار‭40mg/kg‬ به روش تزریق زیر جلدی‭2)‬ تزریق در هر هفته، به مدت‭8‬ هفته‭(‬ استفاده گردید. سپس موش های گروه تیمار، عصاره گل همیشه بهار را از طریق گاواژ، روزانه و به میزان‭200mg/kg‬ به مدت‭10‬ هفته دریافت کردند. در گروه شاهد به جای عصاره، سالین نرمال به همان میزان گاواژ گردید. پس از‭10‬ هفته تیمار با عصاره، از بافت ناحیه دیستال کولون هر دو گروه نمونه برداری و شدت بیان بتا کاتنین با روش ایمونوهیستوشیمی و بر اساس مقیاسی نیمه کمی و‭4‬ درجه ای ارزیابی گردید. در مقایسه گروه ها از آزمون آماری من ویتنی استفاده شد. سطح معنی داری آماری‭P<0.05‬ در نظر گرفته شد.یافته ها: مطالعه ایمونوهیستوشیمی نشان داد که پدیداری پروتئین بتا کاتنین هسته ای در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد کمتر بوده و اختلاف میانگین بین دو گروه نیز معنی دار‭(P<0.01)‬ بود.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که عصاره گل همیشه بهار بر بیان پروتئین بتا کاتنین هسته ای در سلول های کریپتی در سرطان کولورکتال تجربی موش صحرایی اثر مهاری دارد..
توصیفگر : ایمونوهیستوشیمی
توصیفگر : بتا کاتنین
توصیفگر : کالندولا
شناسه افزوده : مهاجری داریوش
مجموعه : گوارش، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۱‭۱۳۸۹‬: .‭۳۱ - ۲۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)