خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60204
شماره مدرک : ‭م۲۰۲۶‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر عصاره متانولی قرص کمر‭Annacardium Occidentale‬ بر هیستوپاتولوژی و تستهای کبدی و کلیوی موش صحرایی [مقاله]/ وفازاده جلال,حیدری محمد,دبیری شهریار,عباسی فرد میترا
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۲۱ - ۱۴‬
چکیده : سابقه و هدف: در طب سنتی ایران از قرص کمر برای تسکین درد استفاده می شود. در مطالعات قبلی اثر ضد دردی قابل توجهی از عصاره متانولی قرص کمر مشاهده شد، با توجه به عوارض کبدی و کلیوی داروهای ضد درد موجود، در این مطالعه سمیت احتمالی تجویز خوراکی عصاره متانولی قرص کمر بر کبد و کلیه مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی‭30‬ سر رت نر در محدوده وزنی‭190‬ تا‭270‬ گرم که به‭5‬ گروه‭6‬ تایی تقسیم شدند، انجام گردید‭30 .‬ سه گروه‭6‬ تایی عصاره متانولی قرص کمر با دوزهای‭200‬،‭400‬ و‭800mg/kg‬ هر‭24‬ ساعت یکبار، بمدت‭7‬ روز، تجویز گردید. یک گروه کنترل با نرمال سالین به میزان‭5ml/kg‬ و یک گروه هم بدون هر نوع درمان تحت بررسی قرار گرفتند. در پایان روز هفتم، ادرار، خون و نمونه های کبد و کلیه حیوانات جمع آوری گردید. سپس آنزیمهای کبدی موجود در سرم شامل‭(ALT( )AST):‬،‭(ALP)‬و کراتینین و‭(BUN)‬ و همچنین فعالیت آنزیمهای موجود در ادرار‭(GGT):‬ و‭(LDH)‬ و تغییرات وزن کلیه چپ حیوانات بررسی و مطالعات هیستوپاتولوژی بافت کبد و کلیه حیوانات صورت گرفت.یافته ها: از نظر آزمون های عملکرد کلیه تغییر معنی داری بین گروههای تحت درمان در مقادیر‭BUN‬ و کراتینین سرم مشاهده نشد و بررسی هیستوپاتولوژی نمایانگر سالم بودن لوله های ادراری کلیه بود، فقط در مورد دوز‭800mg/kg‬ مختصری نکروز لوله های ادراری مشاهده گردید. از نظر آزمون های عملکرد کبد، میزان آنزیم‭AST‬ در گروههای درمان شده با دوزهای‭400mg/kg‬ و‭800mg/kg‬افزایش معنی داری داشته است‭P<0.05(.)‬ میزان‭ALT‬در درمان با دوزهای مختلف عصاره کاهش یافت، که این کاهش در‭400mg/kg‬ معنی دار می باشد‭(P<0.01).‬ میزان‭ALP‬ در گروه آزمایشی با دوز‭200mg/kg‬ عصاره در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داری یافته است‭(P<0.01).‬ در بررسی هیستوپاتولوژی کبد، لوبولهای کبدی بدون تغییر مانده اند. شواهدی دال بر سمیت کبدی با دوز بالا، یعنی‭800mg/kg‬ مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج بررسیها، نشانگر عدم وجود آثار سمیت کبدی و کلیوی در تجویز مصرف خوراکی دوزهای‭200‬ و‭400mg/kg‬عصاره متانولی قرص کمر بوده، اما شواهدی دال بر احتمال سمیت کبدی و کلیوی در دوز بالا،‭800mg/kg‬ عصاره قرص کمر مشاهده گردید. با توجه به عدم وجود آثار سمیت کبدی و کلیوی در دوز درمانی ضد درد‭200mg/kg‬ عصاره قرص کمر، به نظر می رسد که عصاره قرص کمر، کاندیدای مناسبی به عنوان داروی ضد درد، برای تحقیقات و مطالعات بالینی بیشتر باشد..
توصیفگر : قرص کمر
توصیفگر : سمیت کبدی
توصیفگر : سمیت کلیوی
توصیفگر : عصاره متانولی
شناسه افزوده : نقیبی بیژن
: شمسی محمدرضا
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۱‭۱۳۸۹‬: .‭۲۱ - ۱۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)