خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60226
شماره مدرک : ‭م۲۰۴۸‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم در بیماران همودیالیزی با نارسایی قلبی [مقاله]
عنوان نشریه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۸ - ۱۴‬
چکیده : زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی یکی از مهم ترین ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی محسوب می شود. از آن جا که وجود مقادیر کافی کارنیتین در بدن برای متابولیسم طبیعی اسیدهای چرب و جلوگیری از بروز هیپرلیپیدمی ضروری است، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم بیماران همودیالیزی در بیمارستان امام خمینی ساری انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی‭20‬ بیمار همودیالیزی که حداقل به مدت سه ماه دیالیز می شدند، انجام شده است. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مساوی مورد و شاهد تقسیم شدند. به گروه مورد، قرص کارنیتین با دوز یک گرم در روز و به گروه شاهد قرص پلاسبو داده شد. قبل از مطالعه و‭3‬ و‭6‬ ماه بعد از تجویز دارو سطح کلسترول و تری گلیسرید پلاسما اندازه گیری و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. جهت مقایسه دو گروه از نرم افزار آماری‭SPSS‬ و آزمون آنالیز واریانس، آزمون تی و مجذور کای استفاده شد.یافته ها: میانگین سطح کلسترول و تری گلیسرید در هیچ کدام از نوبت های اندازه گیری شده در دو گروه با هم تفاوت آماری معنی داری نداشت. همچنین تغییرات میانگین کلسترول و تری گلیسرید در هر گروه بعد از‭3‬ و‭6‬ ماه از تجویز دارو تغییر آماری معنی داری نداشته است.نتیجه گیری: تجویز کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم در بیماران همودیالیزی تاثیری نداشته است..
توصیفگر : زرشک سیاه
توصیفگر : سرکه سیب
توصیفگر : ‭HDL-C‬
توصیفگر : ‭LDL-C‬تری گلیسرید
توصیفگر : گلوکز و انسولین
شناسه افزوده : مخبری وحید
: جمشیدی مژگان
مجموعه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۱‭۱۳۸۵‬: .‭۱۸ - ۱۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)