خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60242
شماره مدرک : ‭م۲۰۶۴‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر در مورد کم خونی ناشی از فقر آهن [مقاله]/ پیشوا حمیده
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۸‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۴۳ - ۳۷‬
چکیده : زمینه و هدف: فقر آهن شایع تر ین مشکل تغذیه ای در جهان و یکی از عمده ترین علت های کم خونی می باشد. شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از توسعه یافته است که در این میان بیشترین سهم از آن کودکان و زنان می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی قائم شهر به منظور پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن انجام شد.روش بررسی: این مطالعه یک مداخله آموزشی بود که روی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی قائم شهر در بهار‭1384‬ در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه‭300‬ نفر) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای این مطالعه شامل اطلاعات دموگرافیک و پایه و سوالات سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بود. در ابتدای مطاله میزان آگاهی، نگرش و عملکرد همه دانش آموزان به وسیله پرسشنامه ارزیابی شد. سپس برنامه های آموزشی برای گروه مداخله انجام گردید و پس از گذشت‭1.5‬ ماه از مداخله، دو گروه مقایسه شدند. داده ها با استفاده از از نرم افزارهای آماری‭(SPSS)11.5‬ و‭(STATA)8.0‬ تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که قبل از آموزش اختلاف معنی داری بین گروه های مورد مطالعه از نظر آگاهی، نگرش و عملکرد وجود نداشت. اما بعد از انجام مداخله آموزشی، افزایش معنی داری در میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد گروه مداخله ملاحظه گردید‭P < 0.05( .)‬ بدین صورت که مداخله آموزشی به اندازه‭15‬ امتیاز در ارتقای آگاهی،‭5‬ امتیاز در ارتقای نگرش و‭1.6‬ امتیاز در بهبود عملکرد تاثیر داشت. هر چند در بین عوامل موثر متغیرهای تحصیلات مادر و شغل پدر بر آگاهی، پایه تحصیلی بر نگرش و تحصیلات مادر بر عملکرد دانش آموزان نیز موثر بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر در مورد فقر آهن و کم خونی ناشی از آن تاثیر دارد. بنابراین برنامه های آموزشی در این رابطه برای گروه های سنی نوجوان و جوان پیشنهاد می گردد..
توصیفگر : عملکرد شیردهی
توصیفگر : عوامل مرتبط
توصیفگر : مادران
توصیفگر : محیط آموزشی
شناسه افزوده : شجاعی زاده داوود
: چالشگر مشرفه
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، جلد‭ ۸‬؛ شماره۳‭۱۳۸۵‬: .‭۴۳ - ۳۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)