خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60245
شماره مدرک : ‭م۲۰۶۷‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر شاخص توده بدنی و وزن بیماران دیابتی [مقاله]/ انتظامی حسن,فقیه زاده سقراط
عنوان نشریه : افق دانش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۵ - ۱۰‬
چکیده : زمینه و هدف: چاقی، تجمع چربی در نواحی بالایی بدن و سابقه خانوادگی دیابت، در زمره عوامل خطر دیابت می باشند. از آنجا که افزایش توده بدنی به عنوان یک عامل خطرزای بیماران دیابتی تلقی و کنترل و کاهش وزن به منزله کنترل بیماری محسوب می گردد، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر کنترل وزن و شاخص توده بدنی در بیماران دیابتی شهر ارومیه انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی که به صورت کارآزمایی بالینی بر روی‭74‬ بیمار دیابتی، در شهر ارومیه انجام شد، نمونه های مورد مطالعه به روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند و با توجه به جورشدن متغیرهای مداخله گر در دو گروه، مدل مراقبت پیگیرکه دارای چهار قدم اساسی آشناسازی، حساس سازی، اجرا و ارزشیابی می باشد، بر گروه آزمون اجرا و پس از سه ماه، میانگین شاخص توده بدنی و وزن در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس،‭t‬ مستقل و‭t‬ زوجی در سطح معنی داری‭p‬ذ‭0.05‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میزان شاخص توده بدنی و وزن درگروه شاهد و آزمون در شروع مطالعه و در ماههای اول، دوم و سوم مطالعه، در اندازه گیری های مکرر‭(p=0.01)‬ و نیز تفاوت میانگین های شاخص توده بدنی و وزن، قبل و بعد از آزمون در هر دو گروه نشان دهنده اختلاف معنی دار آماری بود‭(p=0.03).‬نتیجه گیری: در این تحقیق، به کارگیری الگوی مراقبت پیگیر در کنترل شاخص توده بدنی در گروه آزمون موثر بود و سیر کاهشی داشت‌؛ این میزان در گروه شاهد تا حدی افزایش یافت. معنی دار بودن کاهش وزن در این بیماران ارزشمند است‌؛ از آنجا که افزایش وزن و توده چربی در بیماران دیابتی شایع است و اغلب کنترل بیماری را دچار مشکل می نماید و عوارض بیماری نمایان می گردد، ضروری است از مدل های موفق که می توانند در مهار وزن اضافی موثر باشند، استفاده گردد..
توصیفگر : آماده سازی
توصیفگر : ورمی کمپوست
توصیفگر : ‭Eisenia Foetida‬پسماندهای غذایی
شناسه افزوده : احمدی فضل اله
: معماریان ربابه
مجموعه : افق دانش، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۲‭۱۳۸۵‬: .‭۱۵ - ۱۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)