خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60258
شماره مدرک : ‭م۲۰۸۰‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر مصرف مکمل پروتئینی‭Whey‬ بر کمیت های خون بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم [مقاله]/ زندمقدم احمد,حقیقی زاده محمدحسین
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۳۷۹ - ۳۷۳‬
چکیده : مقدمه: فعالیت بدنی باعث تغییر کمیت های خون در ورزشکاران می شود که در نهایت می تواند منجر به قطع تمرین در آنها شود و باید مورد توجه قرار گیرد. پژوهش های کمی در مورد اثر مکمل های پروتئینی که حاوی آمینو اسیدها و دیگر مواد مفید هستند، بر پارامترهای هماتولوژی ورزشکاران مقاومتی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف مکمل پروتئینی‭Whey‬ بر پارامترهای هماتولوژی بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تغییر پارامترهای هماتولوژی بعد از یک ماه فعالیت ورزشی و مصرف مکمل پروتئینی‭Whey‬ در‭32‬ داوطلب سالم‭16)‬ نفر مصرف کننده مکمل و‭16‬ نفر مصرف کننده دارو نما) بررسی شد. مکمل پروتئینی‭Whey )6.6‬ گرم در روز‭(‬ و دارو نما (به همان مقدار نشاسته‭(‬، هر روز بین وعده های غذایی توسط افراد مصرف شد. هر فرد با‭1RM‬ درصد‭80‬ بر اساس اصل برنامه ریزی ایستگاهی،‭5‬ روز در هفته و هر روز یکساعت به تمرین پرداخت. قبل از شروع و در پایان مطالعه، نمونه خون ناشتا گرفته شد و‭WBC‬،‭RBC‬،‭HGB‬،‭HCT‬،‭MCV‬،‭MCH‬،‭MCHC‬،‭PLT‬، و درصد سلول های سفید خونی به تفکیک اندازه گیری شد. داده ها با آزمون تی توسط نرم افزار‭SPSS‬ نسخه‭15‬ آنالیز شد. یافته ها: مقادیر‭WBC‬،‭RBC‬،‭HGB‬،‭HCT‬،‭PLT‬ و‭MCHC‬ در گروه ها به طور معنی داری کاهش یافت‭(p<0.05)‬ اما تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد‭MCV..‬ در گروه ها روند افزایشی داشت اما تفاوتی بین دو گروه در این مورد مشاهده نشد‭MCH .‬ و درصد لنفوسیت ها در هر دو گروه بدون تغییر باقی ماند. در گروه مصرف کننده مکمل، درصد سلول های نوتروفیلی و باقی مانده سلول های سفید خونی تغییر معنی داری نداشت اما در گروه دارو نما به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری به وجود آمد. با این وجود، بین دو گروه از نظر درصد سلول های سفید خونی به تفکیک، تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: مصرف یکماهه مکمل پروتئین‭Whey‬ با دوز‭6.6‬ گرم در روز برتغییرات هماتولوژی بعد از فعالیت مقاومتی بی تاثیر است. پیشنهاد می شود در مطالعه های آتی مصرف مکمل پروتئینی‭Whey‬ با دوزها و مدت زمان های بیشتر در ورزشکاران مورد بررسی قرار گیرد..
توصیفگر : مکمل پروتئینی
توصیفگر : ‭Whey‬فعالیت مقاومتی
توصیفگر : پارامترهای هماتولوژی
شناسه افزوده : اسلامی ساغر
: مرندی سیدمحمد
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴‭۱۳۸۷‬: .‭۳۷۹ - ۳۷۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)