خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60274
شماره مدرک : ‭م۲۰۹۶‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر مکمل یاری با ویتامین‭C‬ بر میزان کلسترول خون در موش های صحرایی نر تغذیه شده با رژیم پر کلسترول [مقاله]
عنوان نشریه : فیض
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۴۰۴ - ۳۶‬
چکیده : سابقه و هدف: هیپرکلسترولمی یکی از فاکتورهای خطر بیماری های قلبی - عروقی است و افزایش کلسترول خون سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار داده و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی - عروقی را افزایش می دهد. تغذیه با رژیم پرکلسترول باعث افزایش میزان‭LDL‬ و همچنین کاهش فعالیت گیرنده های‭LDL‬ در کبد می شود. اکسیداسیون لیپوپروتئین موجود در دیواره عروق، باعث پیشرفت بیماری آتروسکلروز می شود. شواهد چندی حاکی از آن است که مصرف آنتی اکسیدانها مانع از هیپرکلسترولمی میشود. این مطالعه به بررسی اثر مکملیاری ویتامین‭C‬ بر میزان لیپیدهای خون در موشهای صحرایی نر تغذیه شده با رژیم پر کلسترول می پردازد.مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی انجام و از موشهای صحرایی نر نژاد‭Wistar‬ در محدوده وزنی‭250‬ تا‭300‬ گرم استفاده گردید. حیوانات به طور تصادفی به سه گروه‭10‬ تایی تقسیم شدند. آب و غذا به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داشت و در شرایط‭12‬ ساعت روشنایی و‭12‬ ساعت تاریکی با درجه حرارت ثابت‭2 24‬ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. جیره پایه حاوی گندم، ذرت، سویا، متیونین، لیزین و مخلوط ویتامین و مینرال بود. گروه کنترل فقط جیره پایه و دو گروه جیره پایه به اضافه کلسترول‭1‬ درصد، که یکی از گروهها فقط کلسترول‭1‬ درصد‭(Chol)‬ و گروه بعدی ویتامین‭C ) mg/kg200‬ ماده خشک جیره) به صورت مکمل به مدت یک ماه دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آنالیز واریانس یک طرفه و به دنبال آن آزمون مقایسه چندگانه توکی استفاده گردید.نتایج: ارزیابی غلظتهای‭TC‬،‭LDL‬،‭HDL‬،‭VLDL‬ و‭TG‬ نشان داد که در موشهای تغذیه شده با رژیم پرکلسترول به غیر از‭HDL‬ و‭VLDL‬ مقادیر‭TC‬،‭LDL‬ و‭TG‬ در مقایسه با گروه کنترل به طور معنیداری افزایش نشان دادند‭p<0.05(.)‬ در مقایسه با گروه تغذیه شده با رژیم پر کلسترول، مکملیاری با ویتامین‭C‬ مانع از افزایش مقادیر‭TC‬ و‭LDL‬ شده‭(p<0.05)‬ و مقدار‭HDL‬ افزایش یافته و به طور غیرمعنیداری مانع از افزایش‭VLDL‬ و‭TG‬ گردید.نتیجهگیری: مکملیاری ویتامین‭C‬ در موشهای دچار هیپرکلسترولمی مانع از افزایش‭TC‬،‭LDL‬،‭VLDL‬ و‭TG‬ و موجب افزایش غلظت‭HDL‬ میشود. این اثر ویتامین‭C‬ ممکن است به اثر آنتی اکسیدانی و اثر مهاری روی مسیر تولید لیپوپروتئینها مرتبط باشد. البته صحت این موضوع در انسان نیاز به بررسی های بیشتری دارد..
توصیفگر : الفا
توصیفگر : توکوفرول
توصیفگر : دیابت نوع دو
توصیفگر : کنترل گلیسمیک
توصیفگر : لیپید
شناسه افزوده : جعفری بلویردی رضا
مجموعه : فیض، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴‭۱۳۸۵‬: .‭۴۰۴ - ۳۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)