خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60281
شماره مدرک : ‭م۲۱۰۳‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر مکمل آنتی اکسیدان های آستازانتین، ویتامین های‭E‬ و‭C‬ بر موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم های پرچربی [مقاله]
عنوان نشریه : ارمغان دانش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۲۱۱ - ۱۹۹‬
چکیده : مقدمه و هدف: چاقی موجب افزایش استرس اکسیداتیو و پروسه های التهابی در هر دو جنس می شود. نشان داده شده است که آنتی اکسیدان های طبیعی موجود در غذا دارای آثار ضد التهابی و ضد اکسیداسیون می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی آثار مکمل های آنتی اکسیدان ها بر موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم های پر چربی بود.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه تجربی است که در سال‭1388‬ در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. تعداد‭48‬ رت ویستار نر به طور تصادفی به‭4‬ گروه رژیم پرچرب آزاد‭61)‬ درصد کالری از چربی)، رژیم پرچرب محدود‭30)‬ درصد‭(‬، رژیم پرچرب حاوی مکمل آنتی اکسیدان های آستازانتین، ویتامین‭E‬ و‭C‬ و رژیم پرچرب محدود‭30)‬ درصد‭(‬ حاوی مکمل های آنتی اکسیدان ها تقسیم و به مدت‭12‬ هفته با رژیم مورد نظر تغذیه شدند. غذای دریافتی حیوانات به صورت روزانه اندازه گیری شده و هفتگی توزین می شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون های آماری کولموگروف ـ اسمیرنوف تک نمونه، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند .یافته ها: مکمل آنتی اکسیدان ها توانست از افزایش وزن بدن حیوانات گروه رژیم پرچرب ـ آزاد حاوی مکمل آنتی اکسیدان ها‭9.8)‬ درصد‭(‬ و رژیم پرچرب ـ محدود حاوی مکمل آنتی اکسیدان ها‭18.14)‬درصد‭(‬ در مقایسه با رژیم های فاقد آنتی اکسیدان بکاهد. این در حالی بود که انرژی دریافتی روزانه حیوانات در گروه های دسترسی آزاد‭58.8)‬ و‭58.6‬ کیلوکالری در روز به ترتیب برای رژیم فاقد آنتی اکسیدان ها و حاوی آنتی اکسیدان ها‭(‬ و دسترسی محدود‭41.7)‬ و‭41.6‬ کیلوکالری در روز به ترتیب برای رژیم فاقد آنتی اکسیدان ها و حاوی آنتی اکسیدان ها‭(‬ با هم تفاوت معنی داری نداشتند‭P>0.05(.)‬نتیجه گیری: این بررسی نشان داد افزودن مکمل آنتی اکسیدان ها به رژیم های القاء کننده چاقی، به خصوص اگر همراه با رژیم های محدود از کالری باشند، قادرند آثار ضد چاقی در رت های تغذیه شده با این رژیم ها بر جای گذارند..
توصیفگر : آنتی اکسیدان
توصیفگر : رژیم پر چربی
توصیفگر : چاقی
شناسه افزوده : شاکرحسینی راهبه
: محجوب حسین
مجموعه : ارمغان دانش، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳‭۱۳۸۹‬: .‭۲۱۱ - ۱۹۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)