خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60287
شماره مدرک : ‭م۲۱۰۹‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر مکمل روی بر رشد قدی دختران کوتاه قد دبستانی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۹ - ۱۳‬
چکیده : زمینه: توقف رشد جسمی یکی از تظاهرات زودرس کمبود روی است.هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیر مکمل روی بر رشد قدی دختران دبستانی (مقطع پنجم دبستان) شهر قزوین انجام شد.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور طی‭5‬ ماه در سال‭84-1383‬ انجام شد‭30 .‬ دانش آموز کوتاه قد (زیر صدک سوم قدی(‭10‬ تا‭11‬ ساله به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به یک گروه داروی سولفات روی به میزان‭15‬ میلی گرم در روز و به گروه دیگر دارونما داده شد‭15 .‬ دانش آموز سالم نیز جهت مقایسه رشد در نظر گرفته شدند. سطح سرمی روی، وزن، قد و وضعیت تغذیه در ماه های صفر،‭1‬،‭2‬،‭3‬،‭4‬ و‭5‬ برای هر دانش آموز اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری واریانس، تی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از‭725‬ دانش آموز مورد بررسی،‭52‬ نفر (درصد‭(7.1‬ زیر صدک سوم قدی قرار داشتند که‭30‬ نفر از آنها وارد مطالعه شدند. میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده‭10.5 0.5‬ سال بود. غلظت سرمی روی قبل و بعد از درمان در گروه دارو به ترتیب‭9.04 81.1‬ و‭89.5 12.99‬ میکروگرم بر دسی لیتر و در گروه دارونما‭86.13 17.80‬ و‭72.66 7.82‬ میکروگرم بر دسی لیتر بود که در گروه دارو افزایش و در گروه دارونما کاهش نشان داد و این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بود‭p=0.009(.)‬ تنها یک کودک غلظت سرمی روی اولیه زیر‭70‬ میکروگرم بر دسی لیتر داشت. میانگین تغییرات رشد در هر سه گروه در ماههای‭?‬،‭4‬ و‭5‬ پس از درمان نسبت به ابتدای مطالعه افزایش معنی داری را نشان داد. این تفاوت در گروه دارو چشمگیر و در حد رشد قدی کودکان گروه شاهد بود‭p=0.004(.)‬ تغییرات رشد قدی در انتهای مطالعه در گروه دارو‭3.22 0.9‬، در گروه دارونما‭2.23 0.7‬ و در گروه شاهد‭3.02 1.59‬ سانتی متر بود. درصد افزایش وزن نسبت به ابتدای مطالعه تنها در ماه آخر معنی داری بود.نتیجه گیری: مکمل روی تاثیر مثبتی در افزایش قد، وزن، غلظت سرمی روی، بهبود وضعیت اشتها و تغذیه کودکان دارد. لذا، با توجه به شیوع قابل ملاحظه کمبود روی در بین دانش آموزان، استفاده از مکمل روی در این گروه سنی توصیه می شود..
توصیفگر : تجویز روی
توصیفگر : سرماخوردگی
توصیفگر : عفونت تنفسی فوقانی
شناسه افزوده : کاشانی پور نوشین
: جوادی مریم
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۱۹ - ۱۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)