خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60290
شماره مدرک : ‭م۲۱۱۳‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر ناندرولون دکانوات بر روی پروفایل لیپید بیماران همودیالیزی بیمارستان طالقانی ارومیه ‭(۱۳۸۱-۱۳۸۲)‬ [مقاله]/ غفاری مقدم علی,طالبی رضا,ابراهیم پورآذر فرامرز,حسینی عربلو محمد,رواندی انور,احمدی زاد علیرضا
عنوان نشریه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۳۳ - ۱۲۸‬
چکیده : پیش زمینه و هدف: مهمترین علت مرگ و میر بیماران دیالیزی حوادث قلبی عروقی ناشی از اترواسکلروزیس می باشد. لیپوپروتئین‭a‬ به عنوان ریسک فاکتور مستقل در کنار سایر فاکتورهای پروفایل لیپید در پیشرفت این پروسه نقش دارند. ناندرولون دکانوات قادر است با تغییر در بعضی عوامل بخصوص با کاهش در لیپوپروتئین‭a‬ که در بیماران همودیالیزی افزایش می یابد از بروز عارضه پیشگیری نماید.مواد و روشها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهد دار می باشد که طی مدت‭9‬ ماه روی دو گروه کنترل‭36)‬ نفر) و درمان‭36)‬ نفر‭(‬ از بیماران همودیالیزی انجام شد. در این مطالعه به گروه درمان هر هفته‭100‬ میلی گرم ناندرولون دکانوات به مدت‭6‬ ماه عضلانی تزریق گردید و در هر دو گروه آزمایشات آلبومین تری گلیسیرید کلسترول‭APO-B APO-A LDL HDL‬ و لیپوپروتئین‭a‬ طی ماههای صفر (قبل از درمان‭(‬ و‭6, 4, 2‬ و‭9 )‬سه ماه پس از قطع درمان‭(‬ با روش ایمونوتوربیدیمتریک انجام گردید. نتایج با استفاده از آزمون‭Repeated Measure ANOVA‬ آنالیز گردید‭p)‬ذ‭0.05(.‬یافته ها: تغییرات پارامترهای‭HDL‬ و تری گلیسیرید و‭APO-B APO-A‬ در گروه درمان نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. تغییرات سایر فاکتورها شامل کلسترول و‭LDL‬ و آلبومین و لیپوپروتئین‭a‬ در گروه درمان نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود. لیپوپروتئین‭a‬ علیرغم کاهش در ماه دوم درمان در فاصله ماههای‭4‬ تا‭6‬ به طور معنی دار افزایش یافت.بحث: ناندرولون دکانوات بر روی بعضی از پارامترهای لیپیدی دخیل در اترواسکلروزیس موثر است‭APO-B APO-A TG HDL .‬ تحت اثر ناندرولون دکانوآت به طور معنی داری تغییر نمودند‭(LP )a .‬ یک ریسک فاکتور مستقل در بروز عوارض کلینیکی مرتبط با تغییرات اترواسکلروتیک قلبی عروقی در بیماران تحت درمان با همودیالیز مزمن است. کاهش‭(LP )a‬ در مطالعه حاضر فقط در ماه دوم بعد از درمان مشاهده شد. افزایش دوز دارو ممکن است بتواند تاثیر معنی داری بر روی پروفایل لیپید ایجاد نماید. تعداد نسبتا کم نمونه و توزیع غیر یکنواخت آنها و وجود عوامل اتیولوزیک مختلف ایجاد کننده نارسایی مزمن کلیه می تواند بر روی نتایج نهایی موثر باشد. یافته های ما مطابقت کلینیکی خواهد داشت اگر با مطالعات دیگر اثبات شود..
توصیفگر : همودیالیز
توصیفگر : ناندرولون دکانوات
توصیفگر : پروفایل لیپید
شناسه افزوده : یکتا زهرا
: احمدپور پدرام
مجموعه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره۲‭۱۳۸۵‬: .‭۱۳۳ - ۱۲۸‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)