خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60304
شماره مدرک : ‭م۲۱۲۷‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر ویتامینD‭ ۳‬در جلوگیری از پیشرفت بیماری انسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موشهای نژاد [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره‭۵۲‬
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۹۶ - ۱۸۹‬
چکیده : زمینه و هدف: بیماری مولتیپ‍ــل اسکلروزی‍ــس‭(Multiple sclerosis=MS)‬، ی‍ــک بیماری خود ایمن مزمن با اتیولوژی ناشناخته می باشد که سیست‍ــم عصب‍ــی مرک‍ــزی را گرفتار می سازد. شیوع بیماری در مناطق‍ــی ک‍ــه مصرف ویتامین‭D‬ بالا است، کمتر می باشد. برخی مطالعات نشان می ده‍ــد که مصرف ویتامین‭D3‬ در جلوگیری از انسفالومیلیت خود ایمن تجربی‭(Experimental autoimmune encephalomyelitis=EAE)‬ ، در مدل حیوانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، موثر است. چگونگی تاثیر این ویتامین در جلوگیری از‭EAE‬ ، مشخص نیست. ویتامین‭D3‬ ممک‍ــن اس‍ــت با تاثیر بر سطح نیتریک اکساید در جلوگیری از پیشرف‍ــت بیم‍ـاری مؤثر باش‍ــد. بدین منظور، در این مطالعه اثر ویتامین‭D3‬ بر روند‭EAE‬ القا شده با پپتید‭(MOG35-55 )Myelin oligodendrocyte glycoprotein‬ و سطح نیتریک اکساید در موشهای نژاد‭C57BL/6‬ مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: موشهای نر نژاد‭C57BL/6‬ در دو گروه درمانی(هر گروه‭8‬ سر) با شرایط سنی و وزنی مشابه قرار گرفتند. گروه اول شامل موشهای مبتلا به‭EAE‬ بود که تحت درمان با ویتامین‭D3‬، به میزان‭5‬ میکروگرم بر حسب وزن ویتامین‭D3‬ هر دو روز یک بار به صورت داخل صفاقی، از‭3‬ روز قبل تا‭19‬ روز پس از ایجاد بیماری، دریافت کردند و گروه دوم شامل موشهای مبتلا به‭EAE‬ درمان نشده بود که تنها حلال ویتامین را با همان جدول زمانی دریافت نمودند. همچنین‭5‬ سر موش نر نژاد‭C57BL/6‬ با شرایط سنی و وزنی مشابه به عنوان گروه سالم در نظر گرفته شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که شدت علایم کلینیکی در موشهای تحت درمان با ویتامین‭D3)8/0 2/3)‬ در مقایسه با گروه درمان نشده‭(44/0 3/5)‬ به طور معنی داری کمتر می باشد‭0.001=p(.)‬ همچنین در روز شروع حمله بیماری بین گروه تحت درمان با ویتامین‭D3‬ و درمان نشده(به ترتیب روز‭1 11‬و روز‭1 15‬پس از القای بیماری‭(‬، اختلاف قابل ملاحظه ای مشاهده شد. غلظت نیتریک اکساید در موشهای تحت درمان با ویتامین‭D3‬ در مقایسه با گروه درمان نشده، کمتر بود‭(0.008=p)‬ ولی با گروه سالم، تفاوتی را نشان نداد. نتیجه گیری: با توجه به نقش نیتریک اکساید در پاتوژنز بیماری، به نظر می رسد که ویتامین‭D3‬ با مهار تولید نیتریک اکساید و تعدیل پاسخ های ایمنی می تواند باعث کاهش شدت بیماری و تاخیر حمله بیماری گردد؛ لذا ویتامین‭D3‬ می تواند در درمان مولتیپل اسکلروزیس مفید باشد.
توصیفگر : مولتیپل اسکلروزیس
توصیفگر : آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
توصیفگر : ویتامین‭D‬۳
توصیفگر : پپتیدMOG‭۳۵-۵۵‬
توصیفگر : موش نژاد‭C‬‭۵۷‬‭BL.‬۶
شناسه افزوده : قضاوی علی
: پایانی محمدعلی
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره‭۵۲‬‭۱۳۸۵‬: .‭۱۹۶ - ۱۸۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)