خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60312
شماره مدرک : ‭م۲۱۳۵‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی‭(HBM)‬ بر پیشگیری از تغذیه نامناسب در دانش آموزان ابتدایی شهر اراک ‭(۸۳-۱۳۸۲)‬ [مقاله]
عنوان نشریه : بهبود
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۳۶۷ - ۳۵۲‬
چکیده : مقدمه: تغذیه نامناسب از عوامل افزایش خطر ابتلا به بیماری ها است. پژوهشگران معتقدند که برنامه های مداخلاتی از جمله پیشگیری از تغذیه نامناسب باید از دوران کودکی و به ویژه در مدارس شروع شود. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از تغذیه نامناسب در دانش آموزان ابتدایی اراک طی سال های‭83-1382‬ انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه تجربی بوده و به صورت کار آزمایی سه سوکور انجام شده است. مدارس مورد مطالعه به روش دو مرحله ای (طبقه بندی و خوشه ای) تعیین و سپس به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شد. در نهایت‭600‬ نفر در گروه آزمون و‭600‬ نفر در گروه کنترل، جمعا‭1200‬ دانش آموز وارد مطالعه شدند. متغیرهای مورد بررسی به طور مقایسه ای قبل و‭3‬ ماه بعد از مداخله آموزشی و در دو گروه اندازه گیری شد. در گروه آزمون مداخله آموزشی در چارچوب الگوی اعتقاد بهداشتی به مدت‭3‬ ماه صورت گرفت، اما در گروه کنترل آموزش بر اساس روش های جاری ادامه پیدا کرد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه و یک چک لیست بود. برای تحلیل اطلاعات از آزمون های کای دو، مک نمار،‭Pooled t-Test‬، تی زوجی و آنالیز واریانس همراه با آزمون شفه استفاده شد.یافته ها‭50 :‬ درصد دانش آموزان مورد مطالعه دختر و‭50‬ درصد پسر با میانگین سنی‭8.63 0.092‬ سال بود. در مرحله اول جمع آوری داده ها (آبان ماه‭(‬ در گروه آزمون‭15.6‬ درصد و در گروه کنترل‭12.3‬ درصد دانش آموزان صبحانه نخورده بودند. پس از مداخله (در اردیبهشت ماه‭(‬، این نسبت در گروه آزمون به‭11‬ و در گروه کنترل به‭13.6‬ درصد رسید. اختلاف ایجاد شده از نظر آماری در گروه آزمون معنادار بود‭(P<0.05)‬، اما در گروه کنترل معنادار نبود‭P=0.566(.)‬ قبل از مداخله در گروه آزمون‭71.6‬ و در گروه کنترل‭59.1‬ درصد دانش آموزان از تنقلات مصنوعی استفاده می کردند‭P<0.001(.)‬ بعد از مداخله این رقم به‭62.9‬ در گروه آزمون و‭67.9‬ درصد در گروه کنترل تغییر یافت‭P<0.05(.)‬ میانگین هزینه تنقلات مصنوعی از آبان ماه تا اردیبهشت ماه در گروه آزمون از‭44.12‬ به‭46.02‬ تومان و در گروه کنترل از‭41.29‬ به‭54.59‬ تومان افزایش یافته است. میزان افزایش در گروه آزمون بسیار کم تر و حدود یک ششم افزایش در گروه کنترل بوده است‭P<0.05(.)‬ پس از مداخله آموزشی مصرف نوشابه گازدار، در دو گروه اختلاف آماری نداشت‭P=0.204(.)‬نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیان گر رفتارهای تغذیه ای نامناسب در دانش آموزان بود. مداخله آموزشی در چارچوب الگوی اعتقاد بهداشتی در فرصت سه ماهه، تغییرات مطلوبی را در برخی از این رفتارها به وجود آورد و نقش دست اندرکاران بهداشت و ضرورت مداخلات آموزشی در این زمینه به ویژه در چارچوب الگوهای آموزشی مورد تاکید قرار گرفت..
توصیفگر : الگوی اعتقاد بهداشتی
توصیفگر : تغذیه نامناسب
توصیفگر : دانش آموزان ابتدایی
شناسه افزوده : فقیه زاده سقراط
: صادقی فاطمه
مجموعه : بهبود، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۴‭۱۳۸۶‬: .‭۳۶۷ - ۳۵۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)