خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60317
شماره مدرک : ‭م۲۱۴۰‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیر کلسیم غذایی بر وزن، درصد چربی لاشه و اندازه آدیپوسیت ها در موش صحرایی نر [مقاله]/ کدخدایی مهری,اشراقیان محمدرضا,درستی مطلق احمدرضا,عالیه پور اصغر,چمری مریم
عنوان نشریه : ارمغان دانش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۹۲ - ۸۳‬
چکیده : مقدمه و هدف: کلسیم یکی از ریزمغذی ها است که به دلیل اثرات احتمالی بر وزن و چاقی مورد توجه قرار گرفته است و مکانیسمهای متعددی از جمله کاهش لیپوژنز و افزایش لیپولیز در نتیجه کاهش هورمون پاراتیروئید برای این اثر پیشنهاد شده است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر کلسیم غذایی بدون استفاده از لبنیات بر وزن، درصد چربی لاشه و اندازه آدیپوسیت ها در موش های صحرایی نر طراحی و اجرا شده است.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال‭1384‬ انجام شد‭48 .‬ سر موش صحرایی اسپراگ - دالی،‭10‬ هفته ای به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند و پس از یک هفته تطابق به مدت‭10‬ هفته تحت تاثیر رژیم های غذایی کم کلسیم‭0.2)‬ درصد وزنی)، کلسیم معمول‭0.5)‬ درصد وزنی‭(‬ و کلسیم متعادل‭1.2)‬ درصد وزنی‭(‬ قرار گرفتند. به جز کلسیم که از طریق کربنات کلسیم تامین شده بود، سایر اجزاء غذایی موش های صحرایی مطابق رژیم‭AIN 93M‬ بود. موش ها در دوره نوری تاریکی‭12‬ ساعته و دمای‭25 22‬ درجه سانتی گراد نگهداری و به غذا دسترسی آزاد داشتند. در انتهای مطالعه پس از سر زدن موش های صحرایی، درصد چربی و خاکستر لاشه بر اساس ماده خشک و نیز اندازه سلول های چربی ناحیه بیضه، صفاقی و زیر پوستی در سه گروه تعیین و نتایج با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون آماری آنالیز واریانس مقایسه شدند.یافته ها: بین وزن کسب شده، درصد چربی لاشه و اندازه آدیپوسیت ها در سه گروه مورد بررسی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید درگروه دریافت کننده کلسیم بالا از گروه کلسیم متعادل و کلسیم پایین، کمتر بود‭p<0.05(.)‬ غلظت‭25‬ هیدروکسی کوله کلسیفرول نیز در گروه دریافت کننده کلسیم بالا پایین تر از دو گروه دیگر بود، اما اختلاف معنی دار نبود. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهد که غلظت های فیزیولوژیک کلسیم غذایی بر وزن، درصد چربی و اندازه آدیپوسیت ها در موش های صحرایی تاثیری ندارد. تفاوت غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید در کنار درصد چربی و اندازه آدیپوسیت یکسان، فرضیه اثر کلسیم بر درصد چربی بدن از راه تغییر هورمون پاراتیروئید را رد می کند..
توصیفگر : وابستگی
توصیفگر : آنزیم‭CaMKII?)‬ کلسیم - کالمودولین کیناز
توصیفگر : )‭II?‬لوکوس سرولئوس
توصیفگر : موش صحرایی
شناسه افزوده : کشاورز سیدعلی
: سیاسی فریدون
مجموعه : ارمغان دانش، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۲‭۱۳۸۵‬: .‭۹۲ - ۸۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)