خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60319
شماره مدرک : ‭م۲۱۴۲‬
عنوان و نام پديدآور : ت‍ـاثیر کل‍ـونیدین خوراکی بر پیشگیری از ته‍ـوع و استفراغ پس از اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان [مقاله]
عنوان نشریه : ارمغان دانش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۲۷ - ۱۹‬
چکیده : مقدمه و هدف: تهوع و استفراغ پس از عمل از مشکلات شایع به دنبال بیهوشی عمومی می باشد که سبب تاخیر در ترخیص بیمار می گردد. روش ها و داروهای بسیاری جهت کاهش این عارضه مطرح شده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر کلونیدین خوراکی بر پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان می باشد.مواد و روش ها: مطالعه فوق یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بوده که بر روی‭86‬ زن با وضعیت فیزیکی یک و دو تقسیم بندی انجمن متخصصین بیهوشی آمریکا انجام شد. این بیماران برای انجام اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال‭1385‬ مراجعه کرده بودند. بیماران مراجعه کننده که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند به روش تصادفی بلوکی به یکی از دو گروه مورد و دارونما تخصیص داده شدند، یعنی‌؛‭43‬ بیمار برای هر گروه در نظر گرفته شد‭90 .‬ـ‭60‬ دقیقه قبل از عمل به گروه مورد‭0.2‬ میلی گرم کلونیدین خوراکی همراه با‭50‬ میلی لیتر آب و به گروه دارونما یک عدد قرص دارونما همراه با‭50‬ میلی لیتر آب تجویز شد. بیماران از نظر وجود تهوع و استفراغ تا‭24‬ ساعت پس از عمل با استفاده از جدول رامسی بررسی شدند. داده های ج‍ــمع آوری شده با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون های آماری مجذور کای، تی دانشجویی و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها‭9 :‬ نفر‭20.9)‬ درصد) از افراد گروه مورد و‭19‬ نفر‭44.2)‬ درصد‭(‬ از گروه دارونما دچار تهوع شدند‭P=0.021(. 7)‬ نفر‭16.3)‬ درصد‭(‬ از گروه مورد و‭15‬ نفر‭34.9)‬ درصد‭(‬ از گروه شاهد دچار استفراغ شدند‭P=0.048(.)‬نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین تجویز کلونیدین خوراکی و دارونما در جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان اختلاف آماری معنی داری وجود دارد، به طوری که تجویز کلونیدین خوراکی قبل از عمل سبب کاهش رخداد تهوع و استفراغ پس از عمل می شود، لذا تجویز کلونیدین به منظور کاهش تهوع و استفراغ پیشنهاد می شود..
توصیفگر : کلونیدین
توصیفگر : تهوع و استفراغ
توصیفگر : لاپاراسکوپی
توصیفگر : بیهوشی عمومی
شناسه افزوده : ,پی پل زاده محمدرضا
: نمازی میترا
مجموعه : ارمغان دانش، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۲۷ - ۱۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)