خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60322
شماره مدرک : ‭م۲۱۴۶‬
عنوان و نام پديدآور : تاثیرآنتی هیپرگلیسمیک و آنتی هیپرلیپیدمیک عصاره الکلی زغال اخته‭(Cornus mas)‬ در موش های دیابتی و مقایسه آن با داروی گلی بن کلامید [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دیابت و لیپید ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۳۴۳ - ۳۳۵‬
چکیده : مقدمه: دیابت از نظر بالینی یکی از مهمترین عوامل خطر برای برخی اختلالات نظیر نفروپاتی، رتینوپاتی، نوروپاتی و بیماری های قلبی عروقی محسوب می شود که بر اساس پیش بینی به عمل آمده، شیوع آن در جامعه انسانی در آینده افزایش خواهد یافت. در این تحقیق تصمیم گرفته شد به طور تجربی شرایطی مشابه با دیابت نوع‭1‬ انسانی در موش های صحرایی ایجاد شود و بعد از تایید دیابت، تاثیر هیپوگلیسمیک عصاره هیدروالکلی زغال اخته و نیز تغییرات متابولیسمی گلوکز، لیپوپروتئین ها‭(LDL, VLDL, HDL)‬ تری گلیسرید و کلسترول تام بطور همزمان در مقایسه با داروی گلی بن کلامید مورد بررسی قرار گیرد.روش ها: در این تحقیق‭40‬ موش صحرایی به صورت تصادفی به‭4‬ گروه‭10‬ تایی تقسیم شدند‭1- :‬ گروه شاهد؛ موش های صحرایی سالم که معادل حجم عصاره تزریقی، سرم فیزیولوژی دریافت نمودند،‭2-‬ گروه کنترل دیابتی: موش های صحرایی دیابتی که با سرم فیزیولوژی تیمار شدند،‭3-‬ گروه تیمار با زغال اخته: موش های صحرایی دیابتی که با عصاره هیدروالکلی زغال اخته به میزان‭100 mg/kg )‬و بمدت‭10‬ روز متوالی)تیمار شدند و‭4-‬گروه گلی بن کلامید: موش های صحرایی دیابتی که با داروی گلی بن کلامید به صورت محلول در سرم فیزیولوژی و با دوز‭500 mg/kg )‬در‭10‬ روز متوالی‭(‬ تیمار شدند. پس از‭48‬ ساعت، حیوانات بیهوش شده و از همه گروه ها خونگیری به عمل آمد و فاکتورهای سرمی گلوکز، لیپوپروتئین ها‭(HDL, LDL, VLDL)‬، تری گلیسرید و کلسترول تام توسط کیت های آنزیمی بررسی شدند.یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد زغال اخته توانسته میزان سرمی فاکتورهای گلوکز، تری گلیسرید،‭VLDL‬و‭LDL‬ را در موش های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی بطور معنی داری‭(P<0.001)‬ کاهش دهد. کاهش گلوکز و‭LDL‬ توسط زغال اخته به اندازه داروی گلی بن کلامید و کاهش تری گلیسرید و‭VLDL‬توسط زغال اخته بیشتر از کاهش این فاکتورها توسط داروی گلی بن کلامید بود. در ضمن زغال اخته توانست به اندازه داروی گلی بن کلامید،‭HLD‬ خون را در موش های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل‭(P<0.001)‬ افزایش دهد.نتیجه گیری: اگرچه یافته های این مطالعه نشان داد که عصاره زغال اخته تاثیر قابل توجهی بر میزان قند و چربی خون در حیوانات دیابتی دارد، مشخص نمودن ساز و کار دقیق این اثر نیاز به مطالعات بیشتری دارد..
توصیفگر : زغال اخته (
توصیفگر : )‭Cornus mas‬قندخون
توصیفگر : لیپید
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : گلی بن کلامید
شناسه افزوده : شیردل زهرا
مجموعه : مجله دیابت و لیپید ایران، جلد‭ ۹‬؛ شماره۴‭۱۳۸۹‬: .‭۳۴۳ - ۳۳۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)