خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60333
شماره مدرک : ‭م۲۱۵۸‬
عنوان و نام پديدآور : ترکیب اسانس و آثار آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه آویشن باریک‭(Ziziphora clinopodiodes: LAM)‬ بر باکتری های منتخب [مقاله]/ کمالی نژاد محمد,بازرگان مریم,منصوری صادق,انصاری فریبا
عنوان نشریه : دانشور
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره‭۶۸‬
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۲۲ - ۱۵‬
چکیده : مقدمه: آویشن باریک یکی از گیاهان دارویی است که به نام علمی‭(Ziziphora clinopodioides )LAM‬ شناخته می شود. در کتب طب سنتی، خاصیت ضدعفونی کننده و استفاده درمانی در بعضی بیماری های عفونی برای آن ذکر شده است. به دنبال جستجوی مواد ضدمیکروبی موثر از منابع گیاهی، در این تحقیق اثر ضدمیکروبی مواد مستخرجه از گیاه آویشن باریک در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و اسانس آن برای شناسایی ترکیبات متشکله تجزیه شده است.مواد و روش ها: عصاره هیدروالکلی‭50‬ گرم از گیاه با حلال متانولی‭70‬ درصد به روش خیساندن استخراج گردید و اسانس به روش تقطیر با آب از‭100‬ گرم پودر خشک گیاه گرفته شد. بهره اسانس‭0.96w/w‬ درصد بود. میکروارگانیسم های مورد بررسی، شامل استافیلوکوکوس ارئوس‭(ATCC25923)‬، استرپتوکوکوس پیوژنز‭(PTCC1470)‬، اشریشیاکلی‭(PTCC1269)‬، کلبسیلا پنومونیه‭(PTCC1053)‬، سالمونلاتیفی موریوم‭(PTCC1609)‬ و سودوموناس آئروجینوزا‭(PTCC1430)‬ بودند. اثر ضدمیکروبی عصاره، ابتدا با روش آگار دیفیوژن از چاهک و اسانس به روش دیسک دیفیوژن در محیط مولر- هینتون آگار مورد آزمایش قرار گرفت. سپس‭MIC‬ و‭MBC‬ مواد استخراج شده به روش استاندارد ماکروبراث دایلوشن در محیط مولر- هینتون براث تعیین گردید. ترکیبات متشکله اسانس با استفاده از دستگاه های‭GC‬ و‭GC/MS‬ و ستون‭DB-5‬ سی متری جداسازی و شناسایی شد.نتایج: عصاره متانولی در غلظت‭25mg/well‬ موجب توقف رشد دو باکتری گرم مثبت مورد آزمایش گردید، ولی بر چهار باکتری گرم منفی، اثر بازدارنده نداشت. قطر منطقه توقف رشد برای استافلیکوکوس ارئوس‭20mm‬ و در مورد استرپتوکوکوس پیوژنز‭22mm‬ بود‭MIC .‬ و‭MBC‬ عصاره برای استافیلوکوکوس ارئوس به ترتیب‭15mg/ml‬ و‭31mg/ml‬ بود و در مورد استرپتوکوکوس پیوژنز‭MIC‬ و‭MBC‬ به ترتیب‭15mg/ml‬ و‭31mg/ml‬ تعیین شد. اسانس موجب توقف رشد همه باکتری های مورد آزمایش گردید و اثر آن بر سالمونلاتیفی موریوم و استرپتوکوکوس پیوژنز بیش ترین بود. قطر منطقه توقف رشد در اطراف دیسک های کاغذی محتوی‭20ml‬ اسانس برای استافیلوکوکوس ارئوس‭24mm‬، استرپتوکوکوس پیوژنز‭27mm‬، اشریشیاکلی‭17mm‬، کلبسیلا پنومونیه‭21mm‬، سالمونلاتیفی موریوم‭28mm‬ و سودوموناس آئروجینوزا‭13mm‬ به دست آمد. همچنین‭MIC‬ اسانس برای استافیلوکوکوس ارئوس‭(900 mg/ml)‬، استرپتوکوکوس پیوژنز‭(450 mg/ml)‬، اشریشیاکلی‭(1800 mg/ml)‬، کلبسیلا پنومونیه‭(900 mg/ml)‬، سالمونلاتیفی موریوم‭(225 mg/ml)‬ و سودوموناس آئروجینوزا‭(1800 mg/ml)‬ تعیین شد. دستگاه های گازکروماتوگرافی و گازکروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی،‭22‬ ترکیب متفاوت را در اسانس جداسازی و شناسایی کرد که از بین آن ها‭5‬ ترکیب بیش از‭73‬ درصد اسانس را تشکیل می داد که به ترتیب، شامل پولگون‭29.3)‬ درصد)، پارامنتا‭3--‬ان‭8--‬اول‭19.1)‬ درصد‭(‬، نئو-منتول‭11.6)‬ درصد‭(‬، پیپری تنون‭9.4)‬ درصد‭(‬ و‭1‬ و‭8‬ سینئول‭4.5)‬ درصد‭(‬ است.بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که گیاه آویشن باریک، دارای اثر ضدمیکروبی علیه انواعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی است و تاثیر آن بر سالمونلا شدیدتر است. این نتیجه گیری می تواند برای استفاده های گیاه در طب سنتی، صنایع غذایی و کاربردهای درمانی جدید مورد توجه قرار گیرد..
توصیفگر : سونوفورزیس
توصیفگر : مولد پیزوالکتریک
توصیفگر : امواج فراصوت
توصیفگر : تحویل انسولین
توصیفگر : تراوایی پوست
شناسه افزوده : پرگر افسانه
: ناصری محسن
مجموعه : دانشور، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره‭۶۸‬‭۱۳۸۶‬: .‭۲۲ - ۱۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)