خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60355
شماره مدرک : ‭م۲۱۸۰‬
عنوان و نام پديدآور : تعیین ایمنی ضد دیفتری و ضد کزاز در جفت مادر و شیرخوار‭ ۲ ‬ماهه و سنجش نقش آنتی بادی مادری در پاسخ ایمنی شیرخوار به واکسن های دیفتری و کزاز [مقاله]/ صفار هیوا,قاهری عباس
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره‭۶۵‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۴۳ - ۳۵‬
چکیده : مقدمه: ایمن سازی مادران برعلیه عفونت های خاص در ایام بارداری سبب ایجاد ایمنی شیرخوار در مقابل کسب آن عفونت ها می شود.هدف : سنجش وضعیت ایمنی ضددیفتری و کزاز جفت های مادر و کودک‭2‬ ماهه مراجعه کننده برای انجام واکسیناسیون مرسوم کشوری و نقش ایمن سازی ضددیفتری-کزاز دوران بارداری مادر برآن، ارزیابی نقش واکسیناسیون مادر بر توان ایمنی زایی واکسن حاوی توکسیوئید دیفتری-کزاز در شیرخواران و تعیین نسبت مادرانی که برنامه ملی واکسیناسیون دوران بارداری را رعایت نکرده اند.مواد و روش ها : از‭110‬ جفت مادر و کودک‭2‬ ماهه به ظاهر سالم آنها، قبل ازدریافت اولین دوز واکسن دیفتری، کزاز و سیاه سرفه‭DTwP""‬ و نیز از کودکان‭8-4‬ هفته پس از تجویز سومین دوز واکسن، نمونه خون تهیه و تیتر آنتی بادی های ضددیفتری و ضدکزاز با روش‭ELISA‬ کمی اندازه گیری شد. سابقه واکسیناسیون ضد دیفتری - کزاز مادران‭(dT)‬ در دوران بارداری ثبت و بر اساس آن مادران و کودکان آنان به دو گروه واکسن مثبت و واکسن منفی تقسیم شدند. میانگین تیتر آنتی بادی های ضدکزاز و دیفتری در دو گروه از مادران و شیرخواران‭2‬ ماهه آنان محاسبه و با روش آماری‭Paired t-test‬ مقایسه شد و همچنین میانگین تیتر آنتی بادی های حاصل از تجویز‭3‬ دوز واکسن دو گروه از کودکان اندازه گیری و با روش آماری فوق مقایسه شد.نتایج : تعداد‭22‬ نفر(درصد‭(20‬ از‭110‬ مادر دردوران بارداری واکسینه نشده بودند. تمام مادران واکسینه شده بر علیه دیفتری و کزاز ایمنی سرمی داشتند ولی از‭22‬ مادر واکسینه نشده تعداد‭6‬ مادر‭27.2)‬درصد) به دیفتری و‭1‬ نفر‭4.5)‬درصد‭(‬ به کزاز حساس بودند. در بررسی وضعیت ایمنی شیرخواران‭2‬ ماهه، نسبت افراد ایمن بر علیه دیفتری و کزاز در گروه کودکان متولد شده از مادران واکسینه شده به طور معنی داری بیش از کودکان گروه دیگر بوده است.میانگین تیتر آنتی بادی های ضددیفتری و کزاز در مادران واکسینه شده و شیرخواران‭2‬ ماهه آنان به طور معنی داری بیشتر از گروه واکسینه نشده بوده است. میانگین تیترآنتی بادی بر علیه دیفتری در مادران واکسینه شده و شیرخواران در مقابل مادران واکسینه نشده و کودکان آنان به ترتیب‭0.78 )SD 0.26( IU/ml :‬ در مقابل‭(p=0.000, 0.31 )SD 0.18‬ و‭(0.50 )SD 0.33‬ در مقابل‭(p=0.000, 0.17 )SD 0.15‬ و بر علیه کزاز به ترتیب‭(1.95 )SD 1.23‬ در مقابل‭(p=0.000, 0.51 )SD 0.45‬ و‭(1.16 )SD 1.23‬ در مقابل‭(p=0.000, 0.31 )SD 0.25‬ بوده است.تمام کودکان پس از دریافت‭3‬ دوز واکسن‭DTwP‬ ایمنی کامل بر علیه عفونت های فوق کسب کرده و آنتی بادی مادری، مهاری بر پاسخ ایمنی آنان نداشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به دلیل عدم کفایت پوشش کافی واکسیناسیون‭dT‬ در دوران بارداری، کوشش بیشتر برای ارتقای سطح پوشش واکسیناسیون برای حفاظت مناسب تر مادران و شیرخواران توصیه می شود. همچنین اجزای توکسوئید دیفتری و کزاز موجود در واکسن‭DTwP‬ مصرفی کشور از توان ایمنی زایی بسیار مناسبی برخوردار بوده و آنتی بادی مادری اثر مهاری در پاسخ ایمنی شیرخوار به واکسن‭DTwP‬ نداشته است.
توصیفگر : سرطان مری
توصیفگر : مواد غذایی
توصیفگر : پرسشنامه بسامد مصرف خوراک
توصیفگر : ایران
شناسه افزوده : خلیلیان علیرضا
: عجمی ابوالقاسم
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره‭۶۵‬‭۱۳۸۷‬: .‭۴۳ - ۳۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)