خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60356
شماره مدرک : ‭م۲۱۸۲‬
عنوان و نام پديدآور : تعیین بهترین شاخص تن سنجی جهت پیشگویی سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به افزایش وزن و چاقی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۲۹ - ۲۴‬
چکیده : زمینه و هدف: گرچه مطالعات متعددی در زمینه تاثیر شاخص های تن سنجی چاقی عمومی و شکمی بر سطح لیپیدهای سرم صورت گرفته، اما در مورد ارتباط این شاخص ها با یکدیگر، اطلاعات اندکی در دسترس است. با توجه به این که تعیین بهترین شاخص تن سنجی برای پیشگویی سطح لیپیدهای سرم در هر جامعه ای ضروری است، مطالعه حاضر با همین هدف در زنان بالغ مبتلا به افزایش وزن و چاقی در شهر زاهدان انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه کلینیکی- مقطعی، تعداد‭728‬ زن مبتلا به افزایش وزن و چاقی در محدوده سنی‭20-60‬ سال که در فاصله زمانی تیر‭1384‬ تا اردیبهشت‭1385‬ به دو درمانگاه تغذیه شهر زاهدان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس معیارهای استاندارد، قد، وزن، دور کمر و دور باسن آنان، اندازه گیری و شاخص توده بدنی‭BMI( ))‬به عنوان شاخص چاقی عمومی) و نمایه نسبت دور کمر به باسن‭(WHR)‬ و نمایه دور کمر‭WC( ))‬به عنوان شاخص های چاقی شکمی‭(‬ محاسبه گردید. اطلاعات فردی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. مقادیر کلسترول، تری گلیسرید و‭HDL-C‬ به روش آنزیماتیک اندازه گیری و مقدار‭LDL-C‬ به روش فریدوالد محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون‭Z-test for Fishers Zeta Transformation‬ در سطح معنی داری‭P?0.05‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سن افراد مورد مطالعه‭32 9‬ سال و میانگین‭WC, WHR, BMI‬ و‭HC‬ آنان به ترتیب‭99.8 12, 0.89 0.13, 32 3.5‬ و‭111 11‬ بود. ارتباط مثبت معنی داری بین‭BMI‬ با سن‭(r=0.49, P<0.001(WC, )r=0.11, P<0.003( WHR, )r=0.17, P<0.001)‬ و‭r=0.45, P<0.001( HC)‬ به دست آمد. نتایج مثبت مشابهی برای شاخص‭WC‬ با سن،‭WHR‬ و‭HC‬ نیز حاصل شد. بین‭WHR‬ و‭HC‬ با سن، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. ضریب همبستگی پیرسون، جز برای‭HDL-C‬، ارتباط مثبت معنی داری را برای شاخص های‭BMI‬ و‭WC‬ با میزان کلسترول، تری گلیسرید و‭LDL-C‬ نشان داد؛ این ارتباط برای نمایه های‭WHR‬ و‭HC‬ مشاهده نگردید. پس از کنترل نمودن سن و‭BMI‬ این نتایج بخصوص برای میزان کلسترول‭(r=0.1, P<0.01)‬ و تری گلیسرید‭(r=0.1, P<0.001)‬ در مورد شاخص‭WC‬ حفظ گردید. ارتباط آماری معنی داری بین شاخص های‭WHR‬ و‭HC‬ با تمامی متغیرهای مورد بررسی پس از کنترل نمودن سن و‭BMI‬ مشاهده نگردید.نتیجه گیری: بر طبق نتایج این تحقیق، نمایه‭WC‬ نسبت به نمایه‭WHR‬ شاخص بهتری جهت پیشگویی سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به افزایش وزن و چاقی می باشد. تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می گردد.
توصیفگر : سرطان مری
توصیفگر : مواد غذایی
توصیفگر : پرسشنامه بسامد مصرف خوراک
توصیفگر : ایران
شناسه افزوده : شهرکی منصور
: رودباری مسعود
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۲‭۱۳۸۶‬: .‭۲۹ - ۲۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)