خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60362
شماره مدرک : ‭م۲۱۸۸‬
عنوان و نام پديدآور : تعیین تاثیرعصاره گیاه عناب همراه با فتوتراپی در کاهش بیلی روبین در یرقان نوزادی [مقاله]/ نصرالهی حلیمه,اشکانی سهیل
عنوان نشریه : ارمغان دانش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۴۷ - ۴۰‬
چکیده : مقدمه و هدف: زردی در نوزادان در هفته اول در‭60‬ درصد نوزادان رسیده و‭80‬ درصد نوزادان نارس دیده می شود که این شیوع بالا هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کند. امروزه از فتوتراپی جهت درمان یرقان فیزیولوژیک نوزادی استفاده می شود. کاهش مدت زمان درمان منجر به کاهش هزینه های بستری شدن نوزادان و کاهش عوارض آن می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان تاثیر عصاره عناب همراه با فتوتراپی در کاهش بیلی روبین و کاهش مدت بستری شدن نوزادان یرقانی بود.مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی است که در طی سال های‭1387‬ـ‭1386‬ در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج انجام شد. تعداد‭121‬ نفر از نوزادانی که به دلیل زردی بستری بودند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مورد‭63)‬ نفر‭(‬ و شاهد‭58)‬ نفر‭(‬ تقسیم شدند. به افراد گروه مورد از عصاره گیاه عناب‭1‬ سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد و در هر روز سه نوبت به صورت خوراکی داده شد. ضمن این کار درمان فتوتراپی نیز انجام شد و افراد گروه شاهد فقط با روش فتوتراپی درمان شدند. هر روز دو مرتبه میزان بیلی روبین سرم در هنگام بستری و در طی مدت زمان بستری اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون آماری تی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین و انحراف معیار غلظت بیلی روبین در گروه شاهد قبل از مداخله‭3/2 9/20‬ میلی گرم درصد و بعد از مداخله‭23/1 65/12‬ میلی گرم درصد و در گروه مورد قبل از مداخله‭05/0 3/22‬ میلی گرم درصد و بعد از مداخله‭01/1 27/12‬ میلی گرم درصد بود که اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله دیده شد‭p=0.001(.)‬ هم چنین کاهش معنی داری در تعداد روزهای بستری در بیمارستان و افزایش دفع مدفوع و ادرار نوزادان گروه مورد نسبت به گروه شاهد مشاهده شد‭p=0.01(.)‬بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مصرف عصاره گیاه عناب با افزایش تعداد دفعات مدفوع و ادرار نوزاد می تواند باعث دفع بیلی روبین شده و در درمان یرقان نوزادی موثر باشد..
توصیفگر : عناب
توصیفگر : نوزادان
توصیفگر : بیلی روبین
توصیفگر : یرقان
شناسه افزوده : پورمحمودی عزیزاله
: محمدحسینی مرضیه
مجموعه : ارمغان دانش، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۴‭۱۳۸۸‬: .‭۴۷ - ۴۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)