خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60368
شماره مدرک : ‭م۲۱۹۴‬
عنوان و نام پديدآور : تعیین رابطه بین کمبود ویتامینD‭ ۳‬و بیماری سل در بیماران بستری بیمارستان رازی اهواز [مقاله]/ رجب زاده علیرضا,موسوی سیداحمد,علوی سیدمحمد
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۱۵ - ۷‬
چکیده : مقدمه: به نظر می رسد کمبود ویتامین‭D3‬ با تبدیل عفونت سلی به بیماری سل در ارتباط باشد. این مقاله به بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین‭D3‬ و بیماری سل با کمک سنجش سطح ویتامین‭D3‬ در بیماران و گروه کنترل و مقایسه آن دو با هم می پردازد.مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه مورد شاهدی می باشد. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف انجام شد. گروه مورد‭45‬ بیمار با تشخیص قطعی سل بر اساس معیارهای تشخیصی بودند و گروه شاهد‭45‬ فرد سالم (بدون سابقه سل و یا سرفه های مزمن) بودند که از نظر سنی و جنسی و فصلی با هم منطبق بودند. دو گروه از نظر سنجش سطح ویتامین‭D3‬ به روش آزمایشگاهی رادیو ایمونواسی با یکدیگر مقایسه شدند و نتایج به دست آمده در سیستم آماری‭spss 11.1‬ و با آزمون تی تست و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در گروه مورد و گروه شاهد به ترتیب میانگین و انحراف معیار سطح ویتامین‭D3 )M=12.25‬ و‭(SD=8.98‬ و‭M=24.68)‬ و‭(SD=19.22‬ بود و از‭45‬ بیمار‭39‬ نفر‭86.66)‬ درصد‭(‬ سطح ویتامین‭D3‬ زیر‭20 ng/ml‬ و از‭45‬ نفر گروه شاهد،‭26‬ نفر‭57.77)‬ درصد‭(‬ سطح ویتامین‭D3‬ زیر‭20 ng/ml‬ داشتند. با توجه به اینکه در اهواز از اردیبهشت تا آبان، ماه های گرم محسوب می شوند،‭28‬ مورد‭62.22)‬ درصد‭(‬ در این دوره زمانی از سال مراجعه کرده بودند. ارتباط آماری معنی داری بین جنس مرد و سطح ویتامین‭D3‬ در گروه مورد و شاهد وجود داشت‭p=0(.)‬ ولی در جنس زن وجود نداشت‭(p=0.94)‬ و در گروه مورد و شاهد بین سطح ویتامین‭D3‬ و فصل ارتباط آماری معنی داری وجود داشت همچنین بین سل و سطح ویتامین‭D3‬ در فصل تابستان‭(p=0.007)‬ پاییز‭(p=0.02)‬ ارتباط معنادار آماری وجود داشت و در فصل زمستان‭(p=)0.08‬ ارتباط معنادار وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه بین کمبود ویتامین‭D3‬ و بیماری سل و شیوع بیماری سل در فصول گرم سال ارتباط معنی داری وجود داشت و شاید بر این اساس بتوان پیشنهاد کرد که درمان افراد مبتلا به کمبود ویتامین‭D3‬ با ویتامین‭D‬ ممکن است از بروز بیماری سل جلوگیری کند..
توصیفگر : ویتامین‭D‬۳
توصیفگر : بیماری سل
توصیفگر : فصل گرم
شناسه افزوده : ثناگویی زاده مرتضی
: لطیفی
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۱۵ - ۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)